1,5 meter zorg: in 10 dagen een gedragen plan van aanpak

Hoe kom je in 10 dagen tot een samenhangende, door professionals gedragen set van afspraken en maatregelen over hoe in de praktijk om te gaan met de 1,5 meter zorg?  Het invullen van het “nieuwe normaal” is een zeer actueel thema. Mijn reflectie op basis van een concrete ervaring bij GGz Centraal leidt tot de volgende suggesties voor een aanpak.

Proces
De regie ligt bij de directie. Zij kiezen de 10 tot 15 thema’s die prioriteit hebben en geven de kaders mee (richtlijnen RIVM). En zij maken een keuze welke teamleiders, behandelaren, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en andere medewerkers betrokken worden. Vervolgens organiseren we in een tijdsbestek van 3 dagen per thema een sessie van een uur. Met maximaal 7 deelnemers. Uiteraard op afstand. Motto daarbij is: kijk naar wat wel kan. Accent leggen op wat we wel veilig kunnen doen. Mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dit zonder onrecht te doen aan de ernst van de situatie.

Daarmee ontstaat een proces met als effecten:

 • we maken gebruik van de expertise van de medewerkers
 • de maatregelen zijn vertaald naar de praktijk
 • er is gedacht vanuit samenhang van de keten
 • het is haalbaar: bedrijfsvoering maakt onderdeel uit van de voorstellen
 • er is breed draagvlak.

Plan van aanpak
We maken duidelijke afspraken over de organisatie en de planning van de uitvoering van de maatregelen. Wie (regie en uitvoering) doet wat, in welke samenhang en met inzet van welke middelen? In de prioritering maken we onderscheid in:

 1. maatregelen die nu direct gestart moeten worden onder centrale regie en die op zo kort mogelijke termijn tot een resultaat moeten leiden: in dit geval maatregelen in de fysieke ruimte en ten aan zien van middelen
 2. maatregelen die direct moeten starten (bestaande werkwijzen) of waarvoor eerst een nadere analyse en een plan opgesteld moeten worden: vooral werkwijzen en gedrag van medewerkers en cliënten
 3. maatregelen die we kunnen overlaten aan teamleiders of professionals.
 4. maatregelen die wat minder haast hebben en die we in kunnen plannen en op een later moment uitvoeren.

Geleerde lessen
Rode draden uit een 12-tal sessies met professionals over onderwerpen uiteenlopend van thuis werken, intakes, face to face contacten, bezoekregeling en dag- en groepsactiviteiten, zijn:

 • professionals werken al op veel terreinen volgens de 1,5 meter zorg: je kunt voortborduren op al ingezette ontwikkelingen
 • professionals zijn vaak onzeker over wat het met cliënten doet en wat het risico is voor hun eigen gezondheid en dat van hun naasten: delen van ervaringen en steun van het management is daarbij helpend
 • bedenken van maatregelen voor de 1,5 meter zorg is geen raketwetenschap: gebruik het gezond verstand van de praktijk
 • professionals bedenken wat nodig en helpend is en staf en ondersteuning zorgen dat het gerealiseerd wordt: omkering van het proces
 • er is behoefte aan uniformiteit waar mogelijk en maatwerk waar nodig.

En de terechte waardering voor de zorgprofessionals die we massaal hebben getoond, kunnen en moeten we een vervolg geven door dezelfde professionals vertrouwen en ruimte te geven bij het invullen van de 1,5 meter zorg.

Jeroen van Kerkhoff

Jeroen van Kerkhoff

Partner bij Collegamento

Jeroen van Kerkhoff is een adviseur die geniet van complexe puzzels en van het spel. Zijn motto is “pessimisten hebben gelijk, optimisten succes”.


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave