Projectleider dementie – netwerksamenwerking

Opdrachtgever: Zorgverzekeraars Nederland
Ambitie: Zorgvuldig en gezamenlijk invulling geven aan de rol van de zorgverzekeraars in het Deltaplan Dementie
Onze adviseur: Annette de Ruiter

Ambities van Deltaplan Dementie zijn verwoord in jaarplannen. Als voorzitter van de projectgroep “Sturing netwerken dementie” regie voeren op de implementatie van het jaarplan. Op proces:  belangen van alle grote verzekeraars bij elkaar brengen, relaties tussen verzekeraars onderling en met de leden van het netwerk deltaplan dementie behouden, positieve exposure creëren en gerichte communicatie naar stakeholders verzorgen. Op inhoud: organiseren casemanagement en ketenregie en benutten samenwerkingsmodellen in dementiezorg als bouwsteen voor zorginkoop.