#
photo

Masterclass procesbegeleiding intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen groot succes

Overal in het land zijn wijkverpleegkundigen er enthousiast mee aan de slag gegaan: intercollegiale toetsing. In opdracht van V&VN gaat Collegamento nóg een stapje verder door wijkverpleegkundigen op te leiden tot procesbegeleider. En om hierin meer verdieping aan te brengen, heeft Collegamento onlangs samen met de Wijkzorg Academie een masterclass gegeven. Deze was zo succesvol dat er komend jaar nog meer volgen. Annette de Ruiter, adviseur Collegamento, Milanda Koopman, medeoprichter de Wijkzorg Academie én deelnemer Kim Bron, wijkverpleegkundige bij Florence, vertellen ons de ins and outs. 

Het belang van een procesbegeleider
V&VN en andere partijen die betrokken zijn bij wijkverpleging, zetten zwaar in op intercollegiale toetsing. En dat is niet voor niets. “Wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke taak. Zij mogen zelf indiceren en bepalen welke zorg er geleverd wordt bij iemand thuis. Dat is een enorme verantwoordelijkheid waar iedereen naar kijkt. Door intercollegiale toetsing zien we dat mensen zich meer bewust worden van die rol én de juiste handvatten krijgen om hiermee om te gaan. Het bevordert de deskundigheid”, aldus Annette.
“En om goed bezig te kunnen zijn met intercollegiale toetsing, heb je een procesbegeleider nodig”, vult Milanda aan. “Ik heb in de praktijk vaak gezien dat intervisiegroepen die ik heb opgezet een stille dood stierven. En dat is ook niet gek, want iedereen heeft het druk. Je hebt dus iemand nodig die dit aanjaagt, begeleidt en in stand houdt.” 
Annette: “De kracht van een wijkverpleegkundige als procesbegeleider, is dat deze persoon heel goed snapt waar de gevoeligheden liggen en wat de aandachtspunten zijn. Dat zorgt er ook voor dat degenen die wij opleiden veel inzichten krijgen in hun eigen vak en het geeft meer inzichten in hun leiderschapskwaliteiten.”

Succesvolle masterclass 
Inmiddels heeft Collegamento ruim 180 wijkverpleegkundigen opgeleid tot procesbegeleider. Door het geven van cursussen en incompany trainingen. En die groep groeit. Tijd voor verdieping, vonden ze bij Collegamento en de Wijkzorg Academie. Op 2 november vond de eerste masterclass plaats. Het doel? De opgeleide procesbegeleiders de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen, met collega’s te reflecteren op de rol van procesbegeleider en samen een netwerk op te bouwen waarin ze elkaar makkelijk kunnen bereiken. Online, dat wel. Maar dat pakte bijzonder goed uit. Annette: “Elkaar ontmoeten wil je natuurlijk het liefst fysiek doen, maar dat lukte niet door alle drukke agenda’s. Bovendien haakten er wijkverpleegkundigen uit het hele land aan. Tijdens de masterclass merkten we dat het schermpje helemaal niet zo in de weg zat. Mensen uit Limburg, Zeeland, Friesland en Noord-Holland hadden contact met elkaar. Heel efficiënt!”

Ook Milanda is positief: “De masterclass brengt een saamhorigheidsgevoel; samen zetten we onze schouders eronder. Het zorgt voor kennisverbreding bij deelnemers. Hierdoor worden zij beter in het vak, omdat ze leren wat er allemaal te vinden is en waar het te vinden is. Wij zien daarnaast dat het nog meer meebrengt aan de zijlijn, namelijk dat deelnemers leren om gestructureerd te overleggen met elkaar.”

“We hebben geprobeerd niet hetzelfde te doen als tijdens de training, maar een verdiepingsslag gemaakt en intervisie toegepast. En dat is gelukt. Deelnemers konden ervaringen inbrengen met een leervraag en die in kleine groepjes met elkaar bespreken. Zij zijn met veel adviezen en herkenning naar huis gegaan”, aldus Annette. 

De moeite waard
Kim Bron, wijkverpleegkundige bij Florence, vertelt over haar ervaring met intercollegiale toetsing en de masterclass: 
“Ik werk al 10 jaar in de wijkverpleging. Eerst kregen we vaak cursussen zoals ‘leiderschap’, daarbij miste ik de echte vakinhoud. Je kan geen leiderschap tonen als je niet precies weet wat je vak inhoudt. Daarom ben ik heel enthousiast over de training intercollegiale toetsing. Je leert hoe je beter een indicatie kunt stellen en meer eenduidigheid daarin kunt krijgen. Natuurlijk deed je al die dingen wel, maar je wist nooit of je het goed deed. Met deze training leer je het vak beter kennen en elkaar beter te helpen. Iedereen die ik erover spreek, vindt het leuk. Ook al moeten ze dingen veranderen. Gelukkig merk je dat je het niet fout kunt doen, dankzij het lerend klimaat. En dat het voor iedereen nieuw en spannend is. Deelnemers zitten heel snel op dat intervisieniveau en dan is het goed dat dat volgens een effectieve methode wordt aangeleerd. Ik merkte dat de mensen om me heen en ikzelf snel groeiden. Dat je samen wijkverpleging veel sterker maakt. De masterclass voegde echt iets goeds toe. Je kon bespreken waar je in de praktijk tegenaan liep, wat werkt en wat niet. Het was ideaal dat dit online was, zo konden veel mensen laagdrempelig aanhaken. Dat verliep heel goed allemaal. Intercollegiale toetsing met een procesbegeleider is voor iedere organisatie die zich met wijkverpleging bezighoudt van toegevoegde waarde. Al die andere cursussen hebben pas zin als je eerst dit doet. En geloof me, dan denk je: hoezo hebben we hier nooit eerder wat mee gedaan?”

Gemist? Nieuwe kans in het voorjaar! 
Ben jij als wijkverpleegkundige opgeleid tot procesbegeleider en wil je ook aan de slag met deze verdieping, reflectie en het uitwisselen van ervaringen? Goed nieuws; er komen nieuwe masterclasses aan. Annette: “We zijn zeker van plan om volgend jaar in het voorjaar weer een masterclass te organiseren. Dan zijn er ook weer meer wijkverpleegkundigen opgeleid, dus de groep blijft groeien. Een mooie ontwikkeling!” 

Wil je meer weten over intercollegiale toetsing, procesbegeleiding of deze masterclass? Neem dan contact op met Annette de Ruiter 

Over de Wijkzorg Academie
Milanda heeft samen met haar zakelijke partner Sanne van der Ent in 2020 de Wijkzorg Academie opgericht. Met maar één doel: zorgmedewerkers die iedere dag zo hard werken zoveel mogelijk deskundigheid bijbrengen en zorgen dat zij het werk leuk blijven vinden. “Organisaties kunnen Sanne en mij inhuren als adviseur wijkverpleging of als procesbegeleider. Bij iedere opdracht sta ik met mijn voeten in de klei en duik ik het primaire proces in. In 2018 heb ik een opleiding tot procesbegeleider gevolgd bij Collegamento en daar hebben Sanne en ik Annette leren kennen. Dat was het moment waarop een vruchtbare samenwerking ontstond.”
 

              

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!