#
photo

Mijn kwaliteit van leven

Inhoud - Cliënten de beste passende zorg bieden door middel van Mijnkwaliteitvanleven.nl

Doelgroep - Medewerkers in de zorg die met Mijnkwaliteitvanleven.nl (gaan) werken

Duur - 2 bijeenkomsten van 2 uur

Data -

Begeleiders - Karen Achterberg-van Schoonhoven, Amber van Donkelaar

Kosten - € Op aanvraag

Deelnemers - 20

Jij zorgt voor mensen en die zorg wil jij zo goed mogelijk verlenen. Altijd. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de behoeftes van jouw cliënten? Wat willen zij (nog) met hun leven? Wat zijn hun ambities en dromen? En: welke zorg en ondersteuning is daarbij nodig? Om dat te ontdekken ga je het gesprek aan met de cliënt en eventueel met naasten. Om je daarbij te helpen, gaan jullie gebruikmaken van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Mijnkwaliteitvanleven.nl is ontwikkeld met Patiëntenfederatie Nederland en bevat onder andere een digitale vragenlijst voor cliënten, die gaat over het dagelijks leven, de gezondheid, de omgeving en de zorg. Zo beslissen jullie samen welke zorg passend is en hoe de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk kan zijn.
 

Wij trainen jou in het gebruik en toepassen van Mijnkwaliteitvanleven.nl.
Zie voor meer informatie: https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/ 

Aan de slag met Mijnkwaliteitvanleven.nl 
Om te kunnen werken met Mijnkwaliteitvanleven.nl, volg je in het eerste jaar een e-learning en een digitale training:
 

-    E-learning :Allereerst neem je deel aan een e-learning waarin een instructie van het instrument wordt gegeven.
Er wordt uitgelegd wat de vragenlijst bijdraagt in het Samen Beslisgesprek en hoe de vragenlijst is opgebouwd. 
-    Digitale training: Na de eerste kennismaking krijg je een digitale training waarin uitgelegd
wordt hoe je Mijnkwaliteitvanleven.nl werkend krijgt in de praktijk. Er wordt geoefend door te reageren in verschillende situaties.

Werk je al een jaar met Mijnkwaliteitvanleven.nl?
Werk je een jaar met Mijnkwaliteitvanleven.nl en heb je de e-learning en de digitale training gevolgd? Dan kan je de volgende verdiepende workshops volgen: 

‘Van Samen Beslisgesprek naar resultaatgerichte uitkomsten van zorg’:
In deze interactieve workshop ‘Van Samen Beslisgesprek naar resultaatgerichte uitkomsten van zorg’ ontdek jij hoe je de opgehaalde informatie uit de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in een Zorg(leef)plan verwerkt! 
De dag staat in het teken van methodisch werken, waarbij we gezamenlijk gaan oefenen met het verwerken van persoonlijke overzichten van cliënten/bewoners tot resultaatgerichte doelen. Tijdens deze workshop wordt interactief een vertaling gemaakt van dat wat de cliënt/bewoner invult en behoefte aan heeft, naar een resultaatgericht zorg(leef)plan met bijbehorende doelen. Zo krijg jij gemakkelijk het zorg(leef)plan op orde en voelt de cliënt/bewoner zich gehoord.

- ‘Samen met het netwerk’:
In de workshop ‘Samen met het netwerk’ krijgen de deelnemers inzicht in wat een netwerk is, waarom het van belang is, hoe je een netwerk in kaart brengt en welke dilemma’s daarbij naar voren kunnen komen. Bij Mijnkwaliteitvanleven.nl is een van de doelen: Het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt/bewoner. Het is hierbij belangrijk om te weten wie vanuit het formele netwerk, maar ook vooral vanuit het sociale netwerk bij kunnen dragen aan de kwaliteit van leven van cliënten/bewoners? Want kwaliteit van leven is, naast zorg en ondersteuning, ook het plezier kunnen hebben van samen dingen doen, dat kan weer leiden tot meer welbevinden, eigen regie, eigenwaarde en zelfredzaamheid.

- ’Gespreksvaardigheid’:
In de verdiepende training 'Gespreksvaardigheid' gaan we in op jouw persoonlijke vaardigheden om MKVL effectief in te kunnen zetten.
We staan stil bij het gegeven dat ieder mens vanuit verschillende 'brillen' naar een situatie kijkt. In deze training gaan we erop in dat er dus niet 1 werkelijkheid is, maar meerdere. Ben jij je bewust van wat jij wel waarneemt als zorgmedewerker en waar 'blinde vlekken' zitten?
In de krijg je handvatten om het gesprek in de gewenste richting te krijgen zodat het effectief wordt. 
Aan de hand van herkenbare praktijksituaties gaan we in op het toepassen en spelen met observaties en gespreksvaardigheden. 
Na deze training staat jouw lens naar de buitenwereld een stukje scherper afgesteld waardoor beter in de (latente) behoeften van cliënten/bewoners (en hun mantelzorgers) wordt voorzien ten aanzien van hun kwaliteit van leven.

Aanmelden 
Leuk dat je je wilt aanmelden voor een van de trainingen of workshops van Mijnkwaliteitvanleven.nl: https://trainingen.collegamento.nl/mijnkwaliteitvanleven  

Let op: het is pas mogelijk om de verdiepende workshops te volgen wanneer je de e-learning én digitale training uit leerjaar 1 hebt gevolgd. 
Voor het volgen van trainingen en workshops van Mijnkwaliteitvanleven.nl gelden de volgende Algemene voorwaarden.

Vragen over het werken met Mijnkwalititeitvanleven.nl?
Wil je meer informatie over Mijnkwaliteitvanleven.nl? Neem dan contact op met Karen Achterberg (ka@collegamento.nl). 
Heb je vragen over de online omgeving van jouw organisatie voor Mijnkwaliteitvanleven.nl? Klik dan op deze link/invulhulp voor uitleg.
 

Meld je aan!Terug naar overzicht
image

Meld je hier aan!

Of ga naar contactformulier