#
photo

Programma aanpak

Inhoud - Het opzetten van en sturen op (gebieds)programma's staat in deze leergang centraal

Doelgroep - Programmamanagers, ervaren projectleiders en/of gebiedsmanagers

Duur - 3 dagen

Data - 05-11-2024, 19-11-2024, 03-12-2024

Begeleiders - Frank Hermsen, Ivo Konings

Kosten - € 1.500,- per persoon (inclusief materiaal en lunch)

Deelnemers - 10

Ambities nastreven, doelen bereiken. Dit vraagt steeds meer om een integrale aanpak van vraagstukken. Een programmatische of gebiedsgerichte aanpak is hier uitermate effectief voor. Het samenhangend organiseren, aansturen van de partijen die een bijdrage moeten leveren om de doelen te bereiken en het monitoren en bijstellen (meer of minder doen, vroeger of later doen, etc.)  van de voortgang.

Het verschil met de Regie aanpak is dat partijen hun bijdrage al concreet hebben toegezegd. De programma aanpak focust zich daarmee meer op het effectief en efficiënt organiseren, aansturen en monitoren van de inspanningen en partijen.

Dit ga je leren:
•  Inzicht en handvatten voor het opzetten van (gebieds)programma’s
•  Inzicht en handvatten voor het organiseren van - en sturen op (gebieds)programma’s
•  Inzicht en handvatten voor het beheersen van (gebieds)programma’s
•  Inzicht en handvatten voor het effectief hanteren van opdrachtgever -/ opdrachtnemer relaties in (gebieds)programma’s

Over de basisleergang: 
•  Een met intensief programma van 3 dagen. Het verdient aanbeveling eerst de training “De klus bepaalt de aanpak” 
•  Je krijgt een uitgebreid naslagwerk met verdiepende informatie en instrumenten
•  Deze leergang kan ook incompany worden aangevraagd. Neem hiervoor gerust contact met ons op (Chantal Fokker, cf@collegamento.nl)
•  Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing 

 

Meld je aan!Terug naar overzicht
image

Meld je hier aan!

Of ga naar contactformulier