DISCOVER potentieel analyse

Hoe wij ermee werken

In opdrachten waarin individuele en/of collectieve ontwikkeling centraal staat, maken wij vaak gebruik van de DISCOVER potentieel analyse. Dit instrument is ontwikkeld om inzicht te geven in wat mensen in hun mars hebben. Daarbij is expliciet aandacht voor hun gedragsstijlen, drijfveren en talenten. Door deze aspecten met elkaar te verbinden, krijgen we een scherp beeld van hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Alleen al vanwege deze geïntegreerde benadering past DISCOVER perfect bij de aanpak van Collegamento.

Oog voor de context

Door bij (organisatie)ontwikkeltrajecten DISCOVER in te zetten, krijgen we een scherp beeld van het potentieel van individu en collectief. Om dat beeld nog scherper te maken, kijken we nadrukkelijk ook naar de context. Immers, waar een persoon of collectief in de ene context heel effectief kan zijn, kan dat in een andere context totaal anders liggen. Ook deze integrale visie op mensen en hun context is ‘typisch Collegamento’.

Drie niveaus

De DISCOVER potentieel analyse kan worden ingezet op organisatie-, team- en individueel niveau.

Organisatieniveau

Op organisatieniveau maakt DISCOVER de cultuur binnen de organisatie inzichtelijk. We koppelen de overheersende gedragsstijlen, drijfveren en denkpatronen aan vier positieve cultuurtype-ringen. Vervolgens brengen we de kracht en de valkuilen van die typeringen in beeld, zodat we de cultuur hanteerbaar kunnen maken.

Teamniveau

Op teamniveau geeft DISCOVER een beeld van de te verwachten (leiderschaps)dynamiek binnen teams. Ook wordt duidelijk of teams divers, samenhangend en ‘close’ genoeg zijn. Zo kunnen we de kwaliteiten van teamleden optimaal benutten en beter anticiperen op risico’s.

Individueel niveau

Op individueel niveau laat DISCOVER zien of iemands gedragsstijl past bij de (al dan niet nieuwe) rol die hij/zij binnen de organisatie invult. We krijgen een goede indruk van drijfveren en ambities, en in hoeverre deze op elkaar aansluiten. Ook ontdekken we specifieke talenten en blinde vlekken die van invloed kunnen zijn op het invullen van de gevraagde rol. Op grond van dit alles kan DISCOVER ook een uitstekende eerste stap zijn op weg naar een individueel ontwikkeltraject.

Katalysator voor samenwerking

DISCOVER profielen kunnen ook waardevol zijn als katalysator voor betere samenwerking binnen een team, tussen leidinggevende en medewerker of tussen verschillende lagen in de organisatie. De vraagstelling kan bijvoorbeeld gaan over de match tussen individuen binnen een systeem. Versterken zij elkaar? Benutten ze elkaars potentieel? Wat is de collectieve blinde vlek? Ook het samenspel tussen verschillende lagen kan inzichtelijk worden gemaakt. Wat is de kracht van het MT? Hoe passen de stijlen van de teamleiders daarbij? Waarom begrijpen directie en RvB elkaar niet?

Gericht op ontwikkeling

Met DISCOVER geven wij u geen momentopname. Het is ook geen ‘geschikt/ongeschikt’-test. We kijken niet alleen hoe het er vandaag uitziet en wat binnen de bestaande context haalbaar is, maar ook hoe u van daaruit direct kunt doorschakelen naar de toekomst. U kunt gefundeerde keuzes maken, waarbij u zicht heeft op de consequenties van uw keuzes en hoe u hiermee effectief kunt omgaan. Resultaat: ontwikkeling die aansluit bij uw ambities en doelen.

Onze adviseurs: Jeanette Veenhuizen en Frank Hermsen