Domeinoverstijgende netwerksamenwerking Hollandscheveld

Opdrachtgever: VWS
Ambitie: Experimenteren met de inzet van een passende combinatie van leveringsvormen voor inwoners met een zorgvraag vanuit de financieringsdomeinen Wmo, Zwv en Wlz gekoppeld aan het burger initiatief en de informele zorg.
Onze adviseur: Hanneke Keus

Noord-Nederlandse coöperatie van zorgaanbieders, dorpscoöperatie, gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor en diverse regionale zorgorganisaties hebben een convenant gesloten. Opdracht is om experiment uit te voeren op vier thema’s:
1. Relatie cliënt – arrangeur met doorzettingsmacht (individueel)
2. Inzet informele zorg vanuit goed gepositioneerde dorpscoöperatie (organisatie)
3. Herverdelingsmechanisme tussen de domeinen Wmo, Zvw en Wlz (context).
Procesregie op bestuurlijke betrokkenheid en invloed van alle convenantpartijen en VWS, monitoring van de effecten, evaluatie door kennisinstituut en inbreng in landelijk overleg domeinoverstijgende samenwerking.