Geef Meester Maarten zijn koffer vol ambities terug!

Naast mijn professionele organisatieadvies- en interimopdrachten heb ik bijzonder veel plezier in het op vrijwillige basis, coachen van talentvolle mannelijke Pabo studenten. Sparren over hun zoektocht naar de verbinding tussen theorie en praktijk levert bijzonder aangename en soms ook diepgaande gesprekken op over wat wel en niet werkt in het onderwijs.

Hun enorme drive en motivatie, nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten en ideeën maakt dan ook dat ik reikhalzend uitkijk naar ons tweewekelijks contactmoment.
Het houdt mij scherp in wat er leeft bij deze leraren in opleiding. Hoe kijken zij aan tegen onderwijs, management en organisatie. En dan draag ik vanuit mijn ervaring ook nog een steentje bij aan hun professionele ontwikkeling.

Zo kwamen recentelijk ook de stage ervaringen aan de orde. Met enthousiasme gretigheid en bovenal inventiviteit en innovatiedrang kwamen verschillende projecten voorbij, totdat…..

Meester Maarten, een gedreven ambitieuze jonge professional zat er wat timide bij. Hij vertelde dat hij, ondanks de vele leermomenten en successen binnen zijn stageschool, een onvoldoende beoordeling van zijn mentrix had gekregen. Onverwacht en onverdiend. Bevragend kwam ik erachter dat de afgelopen stageperiode qua begeleiding van zowel Pabo als stageschool nou niet echt de schoonheidsprijs verdient. Slechts één keer een bezoek vanuit de Pabo tijdens de stageperiode en een hoge ziekte-/afwezigheidsfrequentie bij de mentrix maken zo’n eindbeoordeling mijns inziens behoorlijk diffuus. Gevolg is een halfjaar stageverlenging en als bonus nog een keer collegegeld extra, terwijl de lesactiviteiten van het derde jaar al volledig zijn afgerond.

U snapt dat zijn motivatie een flinke knauw heeft gekregen. Kom op Pabo en stageschool/ mentrix. Geef Maarten zijn koffer terug!


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave