Hoe mobiliseer je bevlogenheid?

Het Leger des Heils is een uniek aanbieder van maatschappelijke zorg voor mensen zonder helper. Een organisatie met een missie en een enorme bevlogenheid op individueel niveau, maar ook met de hiërarchisch opgebouwde ‘chain of command’ van een leger. Hoe stem je zulke uitersten zo op elkaar af dat het ook in de wereld van vandaag en morgen blijft werken?

Veranderproces

Het werk van het Leger des Heils staat onder druk. Er moet meer worden gedaan met minder middelen, de regie moet meer bij de cliënt komen te liggen en er moet meer ambulant worden gewerkt. En dat allemaal met zoveel mogelijk inzet van vrijwilligers én het (eventuele) netwerk van de cliënt zelf. Daarbij komt nog de overgang van een overzichtelijk aantal financiers naar contracten met alle gemeenten, die elk hun eigen specifieke regels en eisen hanteren. In Gelderland gaat het daarbij om ruim 50 gemeenten, in Brabant en Limburg om het dubbele aantal. In dit nieuwe speelveld had het Leger des Heils behoefte aan een veranderproces dat moest leiden tot een efficiëntere manier van werken, met meer zelfsturing en ondernemende teams. De beoogde verandering moest ook recht doen aan de bevlogenheid van de medewerkers van het Leger des Heils, die met hart en ziel voor hun werk hebben gekozen.

Een andere manier van helpen

De grote uitdaging in dit project lag wat mij betreft in het leggen van de verbinding tussen de drijfveren van de medewerkers enerzijds en het perspectief van de organisatie anderzijds. In een tijd dat de overheid dwingt tot zakelijker werken, gingen wij het gesprek aan met medewerkers over PR en marketing, maatschappelijke meerwaarde en jezelf verkopen. Daarbij hadden we de taak om aanschouwelijk te maken dat een andere manier van werken meer geld kan opleveren om juist de cliënt te helpen. Samen met de medewerkers hebben we gekeken naar mogelijkheden om meer uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt. Wat kan hij zelf en wat kan een eventueel netwerk voor hem betekenen? Zo kan de professional gaan fungeren als sluitstuk van de zorg.

Draagvlak

Om deze verandering te realiseren, is het wel belangrijk dat medewerkers in hun eigen kracht staan en zich ondersteund voelen door de organisatie. Daarom hebben we de medewerkers zelf heel nadrukkelijk bij het proces betrokken, hen zelf hun verhaal laten vertellen. Daarmee creëer je draagvlak, en dat is essentieel voor de borging. Aan de andere kant moesten we nadrukkelijk kaders stellen, om recht te blijven doen aan het karakter van de organisatie.

“Jeroen is in staat je een trap tegen je schenen te geven waar je vervolgens met een glimlach ‘dankjewel’ op zegt.“
Hans Martin Don, directeur/bestuurder Leger des Heils Limburg/Brabant

Succes

Het Leger des Heils brengt de nieuwe werkwijze met succes in de praktijk. Er wordt nu meer dan ooit gewerkt vanuit de kracht en mogelijkheden van de cliënt én de kwaliteiten en het eigenaarschap van de medewerkers. De teams zoeken veelvuldig de samenwerking met andere professionals en zijn gesprekspartner voor gemeenten.

Jeroen van Kerkhoff

Jeroen van Kerkhoff

Partner bij Collegamento

Jeroen van Kerkhoff is een adviseur die geniet van complexe puzzels en van het spel. Zijn motto is “pessimisten hebben gelijk, optimisten succes”.


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave