Inspiratiesessie ‘Samenwerken in netwerken’ – 14 november 2019

Op donderdagmiddag 14 november 2019 organiseert Collegamento een inspiratiebijeenkomst over ‘samenwerken in netwerken’.

Veel maatschappelijke vraagstukken van dit moment kunnen alleen in samenwerking tussen gemeenten en publieke en maatschappelijke organisaties in welzijn, zorg, wonen, werken, onderwijs en vervoer aangepakt worden. Dit zorgt voor een impuls in de samenwerking. Maar hoe kom je tot een effectieve samenwerking?

Aan de hand van een praktijkcasus staan we stil bij vragen als: Hoe breng je partijen bij elkaar, die verschillende ambities en belangen hebben? Hoe kom je tot een gezamenlijk belang? Hoe combineer je het halen van gezamenlijke resultaten met het geven van invloed aan de onderliggende partijen? En op welke wijze houd je de kikkers in de kruiwagen?

We hebben Edith van den Berg, directeur-bestuurder van Delft Support bereid gevonden om ons een kijkje in de keuken te geven. Zij vertelt op welke wijze Delft Support, als BV met de gemeente als enig aandeelhouder, de samenwerking binnen de gemeente en met de vele partijen in het veld heeft vormgegeven. Hoe is zij omgegaan met de driehoek ‘ambities, belangen en invloed’ en welke proceskeuzes heeft zij gemaakt. Een spannend en inspirerend verhaal van een zoektocht om de toegang zo goed mogelijk te organiseren.

Uiteraard is er ook volop ruimte voor informele ontmoeting en de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen.

De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor in Ede en start om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Rond 16:30 uur sluiten we af met een borrel.

Doelgroep van deze inspiratiebijeenkomst zijn managers en beslissers in het publieke domein. Aan de inspiratiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via irk@collegamento.nl


Meer nieuws

Van papier naar praktijk

Zorggebruik van mensen met dementie in beeld

Inspiratiesessie ‘Samenwerken in netwerken’ – 14 november 2019