Inspiratiesessie ‘Samenwerken in netwerken’ – 25 april 2019

Op donderdagmiddag 25 april 2019 organiseert Collegamento een nieuwe inspiratiebijeenkomst. Het thema is dit keer ‘samenwerken in netwerken’.

In het sociale domein willen gemeenten, welzijn, zorg en maatschappelijke organisaties gezamenlijk de vraagstukken rond onder andere jeugd, participatie, eenzaamheid, en dementie aanpakken. In het fysieke domein zorgt de omgevingswet voor een impuls in de samenwerking. Maar hoe kom je tot een effectieve samenwerking?

Hoe breng je partijen bij elkaar, met verschillende belangen, die elkaar nodig hebben om tot een gezamenlijk resultaat te komen. En hoe zorgen de partijen gezamenlijk voor de gewenste kwaliteit en het halen van ambities en resultaten?

Aan de hand van een aantal concrete cases gaan we in op de driehoek: ambities, belangen en invloed. In dialoog met enkele gastsprekers verkennen we wat, afhankelijk van de context, wel en soms ook niet werkt. En welke rol en bijdrage je zelf kunt leveren om tot geïnspireerd en succesvol samenspel te komen in een netwerk.

Doelgroep van deze inspiratiebijeenkomst zijn managers en directeur-bestuurders (beslissers) in het publieke domein. Ben je zo’n manager of directeur-bestuurder noteer dan deze middag in je agenda en geef je snel op! Dit kan via irk@collegamento.nl


Meer nieuws

Van papier naar praktijk

Inspiratiesessies persoonlijk leiderschap en eigenaarschap goed bezocht

Beweging bij Burgerzaken