Kwaliteit wordt steeds persoonlijker

Zorgverzekeraars Nederland hebben recent de contouren voor de zorginkoop 2017 bekend gemaakt. In het inkoopkader langdurige zorg 2017 komt meer nadruk op het leveren van zorg op maat.

Plaatje bij blog kwaliteit

In verpleeghuizen wonen veelal kwetsbare mensen in de laatste fase van hun leven. Mensen die op zoek zijn naar een veilige leefomgeving die zoveel mogelijk aansluit bij hun gevoel van thuis zijn. Waarin mensen zichzelf kunnen zijn, plezierige en zinvolle bezigheden hebben en er toe blijven doen.

Samenhangend met de leeftijd en de gezondheid hebben deze mensen te maken met fysieke en/of mentale achteruitgang die van invloed is op hun dagelijks leven. Het vermindert hun zelfredzaamheid en maakt hen afhankelijk van anderen. Zij moeten leren omgaan met deze achteruitgang en toenemende beperkingen.
Goede kwaliteit is dus afhankelijk van de behoeften en wensen van de ontvanger en de omstandigheden. Kwaliteit van zorg en de ervaren kwaliteit van leven wordt individueel bepaald. Kortom: kwaliteit wordt steeds persoonlijker.

De uitdaging voor de zorgmedewerkers is om individueel maatwerk te bieden, in een goed samenspel van alle betrokkenen. Keuzes in behandeling en zorg vereisen een voortdurende afweging van zorg, gezondheid (en de risico’s daarvan) en welzijn/welbevinden. Keuzes die de cliënt samen met nabije familie en vrienden maakt.

Een persoonsgerichte zorgstijl heeft de volgende kenmerken:
• Bieden van veiligheid, met zoveel mogelijk vaste gezichten en rituelen
• Bevestigen van gevoelens van de bewoner (angst, blijheid, verdriet, boosheid)
• Appél doen op persoonlijke kwaliteiten van de cliënt
• Mensen in hun waarde laten (niet voortdurend corrigeren)
• Eigen identiteit van de cliënt bevestigen
• De cliënt stimuleren tot deelname aan sociale activiteiten.

Onze ervaring is dat veel zorgmedewerkers dit willen en kunnen.
Het is veel meer de vraag of de zorgorganisaties dit maatwerk en de persoonsgerichte zorg van hun medewerkers wel kunnen- en mogen faciliteren. Krijgen ze de ruimte van de zorgverzekeraars. Wordt de verantwoording aangepast aan dit nieuwe inkoopkader? En wat doet IGZ?


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave