Antoinette van Heijningen geassocieerd partner bij Collegamento

Antoinette van Heijningen

Antoinette van Heijjningen is een adviseur die ook kan fungeren als projectleider, programmamanager en verandermanager of -coach. Zij is thuis in management en organisatieontwikkeling, regionale samenwerking, integrale wijk- en gebiedsontwikkeling, visieontwikkeling en opdrachtgeverschap van de uitvoering van stedelijke en rurale projecten. De laatste jaren houdt Antoinette zich ook bezig met de ontwikkeling van zorgzame buurten en nieuwe woonzorg initiatieven. Sinds 2009 heeft Antoinette haar eigen adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling en woon-zorg: Urbancore (www.urbancore.nl).

Antoinette over keuzes maken met Collegamento
“Nederland mooier en beter maken betekent vooral opknappen en transformeren van de bestaande stad, zodat we in de toekomst in duurzame en zorgzame steden wonen”