Erik Koopman adviseur bij Collegamento

Erik Koopman

Erik is een adviseur die een vraagstuk graag van alle kanten bekijkt. Een terugkerend thema in zijn werk is het organiseren van lerend vermogen bij organisaties die in een complexe en sterk veranderende omgeving opereren. Door enerzijds oog te houden voor de verschillende perspectieven, en anderzijds voor de praktische kant, weet Erik ogenschijnlijk ingewikkelde problemen terug te brengen tot de essentie. Hierbij wil hij de maatschappelijke opgaven, ambities en de inrichting van de organisatie samenbrengen.

Erik heeft de masters Bestuurskunde en Bedrijfskunde (cum laude) afgerond en heeft ervaring opgedaan bij WagenaarHoes in onder andere het sociaal domein, de zorg en governance- en besturingsvraagstukken. Met enthousiasme, betrokkenheid en analytisch vermogen wil hij een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en het creëren van publieke waarde.

Erik over keuzes maken met Collegamento:

Van tevoren weet je nooit echt wat een goede keuze is. Door onzekerheid te omarmen en de durf te hebben om  bij te sturen, maak je gaandeweg je keuze steeds beter. Hierbij is het essentieel open te staan voor andere perspectieven, je oordeel uit te kunnen stellen en te beseffen waar je het ook alweer allemaal voor doet.