Hanneke Keus adviseur bij Collegamento

Hanneke Keus

Hanneke heeft een brede ervaring in het sociale domein: zorg, welzijn en participatie.
Als verandermanager en coach helpt ze bij samenwerkingsvraagstukken en het implementeren van (complexe) veranderingsprocessen. Vooral vraagstukken waarin zelforganisatie, het in beweging krijgen van mensen en domein overstijgend denken en (samen)werken centraal staan, hebben haar aandacht.
Na 9 jaar als ondernemer en zelfstandig adviseur heeft Hanneke zich in 2016 aangesloten bij Collegamento.

Hanneke zet daar de rode draad in haar werk door: het verbeteren van het primaire proces. Daar ligt voor haar de kern van de dienstverlening: in het samenspel tussen cliënt/bewoner, sociale omgeving en professionals. Zij helpt organisaties bij het vertalen van de visie en strategie in de praktijk. Uitgangspunten daarbij zijn: cliënten en medewerkers in eigen kracht, professionele kwaliteit gekoppeld aan een gezonde bedrijfsvoering en oog voor de ontwikkelingen en eisen in de omgeving.

Hanneke over keuzes maken met Collegamento

Keuzes maken op basis van ervaringsleren. Samen met anderen vorm geven aan veranderingen. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen werk. Oog voor zowel het proces als het resultaat. Dat vraagt om dialoog, enthousiasme, daadkracht, openheid en vertrouwen in elkaar.