Ivo Konings adviseur bij Collegamento

Ivo Konings

Ivo begeleidt mensen, teams en organisaties in het publieke domein bij hun transitie of (door)ontwikkeling. Hij kan op strategisch niveau inspireren tot vernieuwende concepten van organiseren en op operationeel niveau deze concepten vertalen en werkend krijgen. Hij begeleidt (management)teams die een stap voorwaarts moeten of willen zetten. Complexe zaken tot de essentie terugbrengen en het creëren van richting, eigenaarschap en beweging kenmerken zijn aanpak. Altijd met een scherp oog voor de belangen van de klant en het behalen van de beoogde prestaties.

Tijdens zijn studie bedrijfskunde is Ivo geboeid geraakt door integrale vernieuwingen. Hij heeft bij zorgorganisatie Sensire gewerkt en mede het vernieuwingsprogramma “Bewogen Bewegen’ begeleid. Sindsdien is hij als adviseur, project-/programmaleider of coach bij uiteenlopende trajecten betrokken waarbij het ontwikkelen van mensen en teams in hun context een rode draad vormt.

Ivo over keuzes maken met Collegamento:

Keuzes maken gaat voor mij over het invulling geven aan je vakmanschap. Samen met mensen en teams ga ik op zoek naar professionele ruimte en mogelijkheden om met elkaar te leren en het beste eruit te halen. Inzicht krijgen in de te maken keuzes en het bewust maken van die keuzes vergroot het vakmanschap en versterkt je persoonlijk leiderschap. Ik ondersteun daarbij ook door het creëren van passende randvoorwaarden en het ontwikkelen van prikkels om rekenschap te kunnen afleggen en zo te kunnen leren.


Artikelen van Ivo Konings

Beweging bij Burgerzaken