Jeroen van Kerkhoff partner bij Collegamento

Jeroen van Kerkhoff

Jeroen is sparringpartner voor managers en bestuurders in gemeenten en in de zorg. Als onafhankelijk adviseur richt hij zich op ingrijpende keuzes die meestal te maken hebben met sturing, positionering en organisatieontwikkeling in brede zin. Daarbij ligt de focus op het verkennen en bij elkaar brengen van belangen en ambities − en daarmee het creëren van draagvlak en zichtbaar succes van de overheid. Dit alles onder het motto ‘pessimisten hebben gelijk, optimisten succes’.

Na zijn studie begon Jeroen zijn loopbaan in 1989 bij Twynstra Gudde. Daar maakte hij een brede ontwikkeling door als adviseur. Hij werkte voor vrijwel alle onderdelen van het publieke domein en vervulde daarin verschillende rollen. De laatste zes jaar was hij managing partner van de adviesgroep gemeenten. Naast zijn werk volgde hij een postdoctorale opleiding Management Consultancy aan de VU. In 2005 was Jeroen een van de oprichters van Collegamento.

Jeroen over keuzes maken met Collegamento
“Keuzes maken is voor mij uitgaan van eigen kracht. Op zoek naar de passie, het perspectief en haalbare resultaten. Met oog voor alle belangen. Niet zoeken naar verschillen maar naar gemeenschappelijkheid. Dan is kiezen per definitie winnen. Ik help opdrachtgevers daarbij door kansen te signaleren, te ordenen en verbanden te leggen. En door de consequenties in beeld te brengen en hanteerbaar te maken: wil je het, kun je het en durf je het?”


Artikelen van Jeroen van Kerkhoff

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

1,5 meter zorg: in 10 dagen een gedragen plan van aanpak

Vitaal Vechtdal: van bevlogen initiatief naar brede beweging

Hoe mobiliseer je bevlogenheid?