Laura van Hooven adviseur bij Collegamento

Laura van Hooven

Laura begeleidt en faciliteert professionals, managers en teams in hun (professionele) ontwikkelproces.

Sinds jaar en dag is Laura geboeid door mensen: wie zijn ze, wat beweegt ze en hoe gaan ze relaties aan?  Dit alles vormt de basis van ons (professionele) leven en heeft invloed op alle rollen die we, bewust of onbewust, in ons dagelijks leven vervullen.

Laura helpt graag om boven water te krijgen wat je, “onder water”, echt beweegt om uiteindelijk je eigen keuze(s) – en niet kiezen is ook een keuze – te kunnen maken. Wanneer mensen in hun eigen kracht komen, ontdekken ze vaak dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze zelf dachten. Ze laat mensen dus verder kijken dan wat er alleen aan de oppervlakte speelt. Daarmee creëert zij duurzame en geborgde ontwikkeling.

Vanuit haar uiteenlopende postdoctorale opleidingen, met hun oorsprong in de Psychologie (Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en diverse specialisaties gericht op zowel individuen als groepen/teams), ontstond de afgelopen jaren een organisch proces waarbij Laura uiteindelijk steeds meer koos voor een rol als coach, procesbegeleider en trainer. Deze rol vervulde zij deels binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en deels vanuit haar eigen bedrijf. Dit bracht haar uiteindelijk bij Collegamento waar al deze rollen samenkomen.

“Mijn overtuiging is: hulp helpt, maar je kiest zelf! Want de dag dat we het allemaal eens zijn, zijn we de complexiteit van de realiteit kwijt.”