Bouwen in Zuid-Holland

Het netwerk Zuidelijke Randstad heeft voor de komende jaren stevige ambities om de agglomeratiekracht te versterken, zodat groeikansen kunnen worden verzilverd. Een belangrijk middel in dit verband is de woningbouwproductie. Met het oog daarop wil de Verstedelijkingsalliantie ‘Langs de Oude Lijn’ 170.000 woningen gaan bouwen langs de spoorlijn van Leiden naar Dordrecht. Het is een plan dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ertoe bracht persoonlijk poolshoogte te komen nemen. Met enige trots mag ik zeggen dat ik namens Collegamento nauw betrokken ben bij dit project.

Even voorstellen

Laat ik mij in mijn debuutblog voor Collegamento eerst even voorstellen. Mijn naam is Michiel Rouschop, 26 jaar oud. Na mijn studie Bestuurskunde in Nijmegen heb ik functies bekleed op het gebied van sales en subsidieadvies. Een leerzame periode, maar het was niet het soort werk waarin ik voor mezelf veel toekomst zag. Uiteindelijk kreeg ik de kans om bij Collegamento te beginnen als junior-adviseur. Hier heb ik mijn draai pas echt gevonden.

Aan de slag

Collegamento is via diverse projecten al jaren een goede bekende bij de gemeente Delft. In mei vorig jaar heeft Jeroen van Kerkhoff mij er met succes voorgedragen als programmasecretaris voor het nieuw op te richten Programma Gebiedsontwikkeling. Dat was een rol die men bij de gemeente nog niet kende, en dat had als voordeel dat ik voor een groot deel zelf heb kunnen bepalen hoe ik die rol invulde. Intussen ben ik ook aan het werk als projectleider en ben ik in januari dit jaar namens Delft aangehaakt bij de Verstedelijkingsalliantie. De Verstedelijkingsalliantie is een samenwerkingsverband van 8 Zuid-Hollandse gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Hoog bezoek

Vlak voordat ik aan boord kwam, was de Delftse wethouder Raimond de Prez benoemd tot boegbeeld/ambassadeur van de Verstedelijkingsalliantie. Ik heb hem in dit traject ondersteund toen hij in die hoedanigheid een rondje heeft gemaakt langs de bestuurders van de partners en langs potentiële partners van de alliantie. Daarbij hebben we ook organisaties bezocht, zoals VNO-NCW en de grote woningcorporaties. Overal waar we kwamen, werd steun uitgesproken voor het initiatief. Sindsdien gaat het heel snel. Zo liet de gedeputeerde van de provincie ons weten dat minister Ollongren graag eens met ons om tafel wilde. Later kregen we vanuit het ministerie zelf een belangrijke boodschap mee: de minister wilde zich alvast komen oriënteren op wat we aan het doen waren. Dat mondde uit in een werkbezoek op 9 april jongstleden. We hebben dat bezoek in één week moeten organiseren, en daarbij moesten we rekening houden met de belangen en wensen van alle partijen die betrokken zijn bij de alliantie. Het is een hele opgave om effectief te schakelen als er zoveel gremia en belangen in het spel zijn. Goede communicatie is absoluut essentieel, want iedereen moet aangehaakt blijven. Toch is het ons gelukt om in de korte tijd die we hadden een programma samen te stellen waarmee iedereen goed uit de voeten kon en waarmee we ook veel aandacht in de pers hebben gekregen. De volgende grote stap, na de presentatie in juni, is wat ons betreft het sluiten van een regiodeal met het Rijk.

De kracht van Collegamento

Dat ik zo invulling heb kunnen en durven geven aan mijn rol bij de Verstedelijkingsalliantie, is mede te danken aan de ondersteuning die ik als junior-adviseur heb ervaren vanuit Collegamento. Collega’s stimuleren me en ik heb het geruststellende gevoel dat ze met me meekijken en voor me klaarstaan. We werken veel met coachingsgesprekken en dankzij mijn collega’s leer ik ook steeds beter wat ik leuk vind en waar ik wel en niet goed in ben. Al met al is het een geweldige ontdekkingstocht, zeker als je onderweg ook nog zulke interessante en aansprekende projecten tegenkomt.

Michiel Rouschop

Michiel Rouschop

Adviseur bij Collegamento

Michiel is een adviseur met een combinatie van een helicopterblik, gevoel voor menselijke verhoudingen en praktische oplossingen. Hij kijkt met een analytische blik naar organisaties en neemt daarbij steeds de menselijk component in ogenschouw. Zijn positieve instelling, energie en vermogen om buiten de gebaande paden oplossingen te zoeken, helpen hem om zijn doelen te bereiken….


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave