Ontwikkeling en coaching

Ontwikkeling en coaching van leidinggevenden, professionals en teams

Onze opdrachtgevers opereren in een steeds sneller veranderende en complexer wordende context. Het effectief blijven inspelen op deze context vereist continue ontwikkeling op zowel individueel als collectief niveau. Daarbij gaat het wat ons betreft niet alleen om het opdoen van de benodigde kennis en vaardigheden, maar vooral om het kennen en effectief inzetten van de eigen gedragsstijl, drijfveren en talenten. Met betrekking tot ontwikkeling onderscheiden wij drie aspecten:

  1. Anders denken
    Ontwikkeling vraagt om een andere manier van kijken naar de context, het werk en de eigen rol. Het is cruciaal om zicht te hebben op (het waarom van) de koers van de organisatie en de bijpassende rolverdeling. Andere focuspunten zijn het kennen en kunnen kiezen van adequate aanpakken in de eigen rol, het samenspel tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, en de randvoorwaarden voor succesvol samenwerken.
  2. Anders doen
    De noodzaak van anders doen betekent niet dat de ‘oude’ manier van doen fout was, maar dat deze niet adequaat is in de nieuwe situatie. Om oude patronen te doorbreken, reiken wij de nodige instrumenten aan. Bijvoorbeeld door zicht te geven op de eigen gedragsstijl en hoe men die binnen de eigen rol effectief kan inzetten.
  3. Anders voelen
    Ontwikkeling is te vaak een zaak van “moeten” in plaats van “willen”. De ontwikkeling wordt van boven opgelegd en leidt tot een slachtoffergevoel en een gebrek aan verantwoordelijkheid en initiatief. Dat draaien wij om door mensen te inspireren de ontwikkeling juist te omarmen. Dit ‘anders voelen’ realiseren wij door zicht te geven op en aan te sluiten bij de eigen drijfveren, persoonlijk leiderschap te stimuleren en leidinggevenden de benodigde randvoorwaarden voor geïnspireerd samenwerken te bieden.

Meer weten?
Benieuwd hoe Collegamento u kan ondersteunen bij vraagstukken met betrekking tot ontwikkeling en/of coaching van leidinggevenden, professionals en teams? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.