Zelfsturing in de zorg

Veel opdrachtgevers in de zorg kiezen voor meer zelforganisatie en/of zelfsturing. Wij helpen bij het implementeren daarvan. Daarbij verzorgen we de drie kenmerken van succesvolle organisaties:

  1. Menselijkheid: coachen van medewerkers bij hun ontwikkeling, de inzet van al hun kwaliteiten en het aansluiten bij hun passie. Pas wanneer er ruimte is voor de hele mens zal de professional duurzaam inzetbaar zijn en optimaal kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.
  2. Levendigheid: versterken van de verbinding tussen de doelen van de organisatie en de passie en talenten van de medewerkers en de teams. Ontwikkelen van een positieve cultuur, sturen op gewenst gedrag en stimuleren van de samenwerking binnen en tussen de verschillende teams.
  3. Grip: bewuste keuzes maken in de focus en prioriteiten van de organisatie en het accepteren van de consequenties van de gemaakte keuzes. Het sturen op de afgesproken resultaten en het met elkaar realiseren van goede zorg in een prettige en veilige leefomgeving.

Meer weten?
Benieuwd hoe Collegamento u kan ondersteunen bij vraagstukken met betrekking tot zelforganisatie in de zorg? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.