#
photo
  • Opdrachtgever

    RVO
  • Opdracht

    Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg bestaat uit experts die gemeenten, corporaties en zorgaanbieders helpen bij o.a. het in kaart brengen van de lokale opgave om hun inwoners langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Om dit team aan te vullen met extra kennis en ervaring, is Collegamento adviseur Annette benaderd.
RVO

Gemeenten gaan aan de slag met programma 'Langer Thuis'

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het OWZ is onderdeel van de ‘Actielijn wonen’ van het programma ‘Langer Thuis’. Met dit programma wil het Rijk gemeenten stimuleren om de woningvoorraad en woonwijken aan te passen aan de vergrijzing, en het, op een goede manier, langer zelfstandig thuis wonen van ouderen bevorderen.

Het vraagstuk
Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg bestaat uit experts die gemeenten, corporaties en zorgaanbieders helpen bij:
•    het in kaart brengen van de lokale opgave om hun inwoners langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen; 
•    het opzetten van een woonzorgvisie en beleidsplan;
•    het vertalen van een visie of beleid naar een plan van aanpak;
•    het activeren van het plan (‘van plan naar aanpak’);
•    hobbels in de uitvoering.

Om dit team aan te vullen met extra kennis en ervaring, is Collegamento adviseur Annette benaderd. 

Waarom koos RVO voor Collegamento?
Annette begeleidt als adviseur in het publiek domein regelmatig programma’s en projecten bij gemeenten en in de zorg. Hierin participeren vaak meerdere partijen op diverse niveaus met verschillende en soms tegenstrijdige belangen. Annette heeft daarnaast veel ervaring met de doelgroep thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Zij wilde haar expertise en ervaring op het gebied van netwerksamenwerking (wonen, welzijn en zorg), met name waar het gaat om kwetsbare (doel)groepen en de relatie met zorginfrastructuur en financieringsvormen, inzetten om tot concrete resultaten te komen. 

De aanpak
Annette is tot nu toe als expert ingezet in Regio Parkstad, Amersfoort, Hillegom, Leiden en Wageningen. Per gemeente is het vraagstuk anders, en de aanpak en het resultaat dus ook. Wat Annette overal belangrijk vindt, is dat de thema’s wonen en zorg in samenhang worden gezien en niet als twee aparte domeinen. Als je de behoeften, wensen en belangen van de burgers als uitgangspunt neemt, in plaats van uit te gaan van domeinen en financieringsstromen, kom je sneller tot de kern van het probleem en vind je eerder kansen en oplossingen. Daarbij pakt ze ook graag de grootste uitdaging beet: een gezamenlijke taal gaan spreken. Binnen gemeenten is het noodzakelijk om beleid te gaan formuleren en uitvoeren over wonen met zorg voor ouderen, in nauwe afstemming met woningcorporaties en zorgorganisaties.  
 
De verbetering
Ook dit is per gemeente anders. De rode draad is het aanpassen van de woningvoorraad en woonwijken aan de vergrijzing en het bevorderen van het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Een mooi praktijkvoorbeeld en succesverhaal lees je in dit artikel over de gemeente Amersfoort: 
https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/het-owz-leverde-ons-bouwstenen-om-concreet-aan-de-slag-te-gaan
 
De samenwerking
Het OWZ en de gemeenten werken prettig samen met Annette, haar kennis en expertise wordt gewaardeerd. Op naar nog meer succesvolle resultaten bij andere gemeenten!  

Bekijk de website voor meer informatie: https://www.rvo.nl/initiatieven/wonen-en-zorg/data-beeld

 

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!