#
photo
  • Opdrachtgever

    V&VN
  • Opdracht

    Collegamento is aan de slag gegaan met het trainen van wijkverpleegkundigen organisaties. Ze leerden de methode van intercollegiale toetsing en gingen ermee werken. Dit deden zij via (online) trainingen én incompany trainingen. In 2021 zijn 5 groepen van 16 wijkverpleegkundigen opgeleid tot procesbegeleider. In 2022 volgen nog 4 groepen van 16 wijkverpleegkundigen
V&VN

Leren en ontwikkelen door intercollegiale toetsing in de wijkverpleging

V&VN is de grootste beroepsvereniging van Nederland en is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Een essentieel aandachtspunt in het Hoofdlijnenakkoord (HLA) Wijkverpleging 2019-2022 is een eenduidige en goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen. Tijd voor een methode die werkt. 

Het vraagstuk
In het hele land zijn er signalen dat wijkverpleegkundigen verschillende zorg indiceren bij ‘vergelijkbare’ cliënten. Dit wordt ook wel ongewenste praktijkvariatie genoemd. De ondertekenaars van het HLA hebben daarom afgesproken dat zij de kwaliteit van de indicatiestelling willen verbeteren. Een mooi doel! In 2018/2019 is er een pilot geweest met de methodiek intercollegiale toetsing. Het advies naar aanleiding van de resultaten? Deze methode verder uitrollen in een vervolgtraject. En dat is de opdracht die gegund is aan Collegamento.

Waarom koos V&VN voor Collegamento?
In 2018 en 2019 heeft Collegamento, in opdracht van V&VN het projectplan geschreven voor het opzetten en uitrollen van een methodiek voor intercollegiale toetsing door en voor wijkverpleegkundigen, én dit project met succes uitgevoerd. Wat bleek? Door deelname aan intercollegiale toetsing konden wijkverpleegkundigen op een gestructureerde manier van elkaar leren, en samen hun professioneel handelingskader verder ontwikkelen. Zo neemt de professionaliteit toe en naar verwachting de ongewenste praktijkvariatie bij de indicatiestelling af. V&VN zag in Collegamento de juiste partner om dit verder uit te rollen. 

De aanpak
Collegamento is aan de slag gegaan met het trainen van wijkverpleegkundigen. Ze leerden de methode van intercollegiale toetsing en gingen ermee werken. Dit deden zij via (online) trainingen én incompany trainingen. In 2021 zijn 5 groepen van 16 wijkverpleegkundigen opgeleid tot procesbegeleider. In 2022 volgen nog 4 groepen van 16 wijkverpleegkundigen.

De verbetering
De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar! Deze vier thema’s geven inzicht in het effect van de intercollegiale toetsing:  
•    Indicatieproces: meer uniformiteit, meer op één lijn, minder ongewenste praktijkvariatie 
•    Verpleegkundig proces: beter volgen wat er gebeurt, meer bewustwording over rol kwaliteit van leven en zelfredzaamheid, en meer sturen op zelfredzaamheidsvaardigheden
•    Delen van kennis en ervaringen: handvatten om van elkaar te leren, nieuwe inzichten door creëren van veiligheid, rust en aandacht en bewustwording: ‘waarom doen we wat we doen?’
•    Persoonlijk leiderschap/rol procesbegeleider: inzicht in persoonlijke ontwikkelpunten, vergroten van leiderschapskwaliteiten, kwetsbaar durven zijn en aandacht voor het groepsproces

De samenwerking
De samenwerking loopt soepel en bevalt beide partijen goed. V&VN is tevreden met het proces en de tot nu toe behaalde resultaten.
We gaan vol enthousiasme verder met dit project! 
 

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!