Samenwerken in een netwerk: wie zorgt voor de smeerolie?

De wereld waarin wij leven is complex. Klanten, patiënten en gewone burgers lopen tegen de grenzen van organisaties en systemen aan. Dagelijks staan berichten in de krant over mensen, die zich machteloos voelen om hun situatie te veranderen. Vaak is sprake van conflicterende belangen in welzijn, jeugdzorg, werk en participatie, onderwijs en de ouderenzorg (dementie). Samenwerking in een netwerk of keten is tegenwoordig de meest succesvolle strategie om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Alleen zijn succesvolle netwerksamenwerkingen nog schaars.

Hoe krijg je netwerksamenwerking werkend?
Wij geloven erin dat wanneer je bij de start van een samenwerking goed weet wat je wilt bereiken en hoe je dat kunt doen, de kans van slagen veel groter is. Breng het vraagstuk terug naar de kern en durf de echte vragen te stellen.

  1. Waarom?
    We gaan we op zoek naar de gezamenlijke ambitie van de betrokken partijen. Wat zijn de belangen van alle partijen en welke invloed kunnen/willen ze uitoefenen. Daarbij zorgen we ervoor dat alle partijen die nodig zijn om die ambitie te verwezenlijken aan tafel zitten.
  2. Hoe?
    We ontwikkelen een set van samenwerkingsafspraken als basis om de uitgesproken ambitie bereiken en als randvoorwaarde voor een geslaagde samenwerking.
  3. Wat?
    Als laatste vertalen we de ambitie in concrete, afdwingbare en tastbare resultaten. We bepalen de interventiestrategie en komen tot actie. Wij checken regelmatig of er nog grip is op het proces en of tussentijds aanpassingen nodig zijn.

Waar nodig zetten we een scan in of gebruiken één van de vele beschikbare modellen. In alle gevallen benutten we onze ervaring en zorgen we als betrokken buitenstaander dat een netwerksamenwerking werkt!

De volgende opdrachten geven een korte impressie van onze inzet
Domeinoverstijgende netwerksamenwerking Community Care Dongen
Domeinoverstijgende netwerksamenwerking Hollandsche Veld
Projectleider dementie Zeist

Annette de Ruiter | adr@collegamento.nl | 06 – 25 20 19 39
Hanneke Keus | hk@collegamento.nl | 06 – 48 80 12 92

 


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave