Start leergemeenschap dementie op jonge leeftijd in Noord Nederland

Op initiatief van de dementienetwerken Drenthe, Groningen en Friesland is op 21 november de Leergemeenschap Dementie op jonge leeftijd in Noord Nederland van start gegaan. Het startschot is gegeven tijdens het symposium met als thema: Waarom moeilijk doen als het samen kan? Maar liefst 250 mensen waren aanwezig om dit moment gezamenlijk te vieren.

Tijdens het symposium heb ik, als dagvoorzitter, Martine Adema geïnterviewd. Bij haar man is op 53 jarige leeftijd de diagnose dementie gesteld. Samen hebben ze vier kinderen. Martine wil haar verhaal graag delen omdat ze het belangrijk vindt dat de mensen die professioneel met deze doelgroep werken, zich goed realiseren wat een familie doormaakt als er sprake is van (een vermoeden van) dementie op jonge leeftijd. Haar belangrijkste boodschap is dat de mensen die in de zorg werken elkaar opzoeken en echt met elkaar samenwerken. Ze heeft te vaak meegemaakt dat onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders samenwerking in de weg staat.

Ook Thed van Kempen, voorzitter van de Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, kon niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om echt samen de schouders eronder te zetten, om kennis en expertise te delen, verbindingen te leggen en maatwerk te bieden.

Sophia de Rooij, internist-geriater en directeur Alzheimer centrum Groningen,  schetste de laatste ontwikkelingen op medisch gebied en bracht helder het dilemma onder woorden dat het vroegtijdig stellen van een diagnose nog niet betekent dat er genezing mogelijk is. Gelukkig zijn er wel steeds meer mogelijkheden om jonge mensen met dementie en hun mantelzorger goede ondersteuning te bieden.

Negen bestuurders van zorgorganisaties, het Alzheimer Centrum Nederland en het kenniscentrum dementie op jonge leeftijd hebben een intentieverklaring ondertekend voor het leveren van een actieve bijdrage aan de Leergemeenschap Dementie op jonge leeftijd Noord Nederland.

De start van deze leergemeenschap laat zien dat het mogelijk is om krachten te bundelen voor de complexe doelgroep van jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het samenbrengen van specialistische expertise met bestuurlijk commitment waarbij professionals met elkaar praktische thema’s voor deze complexe doelgroep gaan uitwerken.

Ik ben trots dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan dit waardevolle initiatief.

Annette de Ruiter

Annette de Ruiter

Adviseur bij Collegamento

Annette is een adviseur met een scherp oog voor de klant. Ze is expert in het realiseren van een gezamenlijk resultaat bij uiteenlopende belangen.


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave