Inspiratiesessies persoonlijk leiderschap en eigenaarschap goed bezocht

Onze inspiratiesessies over ‘persoonlijk leiderschap en eigenaarschap’ zijn wederom goed bezocht. Op 29 november waren er ruim 20 managers uit gemeenten plus welzijnsorganisaties en op 6 december zo’n 25 teamcoaches uit verschillende zorgorganisaties. Op ons kantoor in Ede hebben we samen stil gestaan bij dit thema, ervaringen gedeeld en verschillende perspectieven bekeken. De culinaire kant werd wederom verzorgd door Siepko Luttjeboer van Cook Down (de kok van onze Nederlandse leeuwinnen).

Persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid nemen gaat over ‘onder of boven de streep’. Of wel: afwachten, smoesjes verzinnen, de ander de schuld geven versus de werkelijkheid erkennen, verkennen hoe je met de situatie om kan gaan en hierop reflecteren. Hoe ga je om met iemand die onder de streep duikt en geen verantwoordelijkheid neemt? Op welke manier kun je mensen boven de streep laten komen en blijven? En hoe zit je daar zelf als leidinggevende in?

In de game ‘iets met stoelen’ hebben de deelnemers dit aan den lijve ondervonden.

 

 

Eigenaarschap gaat over het verzorgen van 3 aspecten in hun samenhang:

• Menselijkheid: het geven van ruimte aan de hele mens, met de combinatie van talenten, drijfveren, gedragsstijlen, kennis en vaardigheden. Hoe goed ken je jezelf en de ander en hoe verbreed je het repertoire aan interventies om te komen tot effectieve samenwerking?
• Levendigheid: het creëren van de juiste verbindingen en het ontwikkelen van passende randvoorwaarden om eigenaarschap te kunnen laten zien.
• Grip: weten wat er gebeurt. Wat zijn belangrijke hulpmiddelen om daadwerkelijk grip te hebben op wat er moet gebeuren?

Zowel in kleinere groepen als plenair zijn ervaringen gedeeld en is invulling gegeven aan menselijkheid, levendigheid en grip.

In november is onze volgende inspiratiesessie. Focus ligt daarbij op het samenwerken in een netwerk waar alle partijen, vaak met verschillende belangen, elkaar nodig hebben om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Hoe zorgen we gezamenlijk voor de gewenste kwaliteit en het halen van ambities en resultaten. Wat zijn de ingrediënten voor geïnspireerd en succesvol samenwerken in dit netwerk?


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave