Kwetsbare oudere zelfstandiger door betere thuisverpleging

Betere zorg, grotere tevredenheid kwetsbare ouderen, uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Dat zijn de uitkomsten van de proeftuinen “Versterken van verpleging thuis”. De patiëntenfederatie NPCF en de beroepsvereniging V&VN boden 16 januari staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten het eindrapport van het project.

Marian Kaljouw, voorzitter van V&VN is blij met de uitkomsten: “De proeftuinen hebben zo’n geweldig resultaat voor cliënten en wijkverpleegkundigen opgeleverd. Doordat de wijkverpleegkundigen de indicatie naast zich mochten neerleggen en in overleg met de cliënt konden bespreken welke ondersteuning nodig was, konden zij ook betere afspraken maken over hun beschikbaarheid voor cliënten. Wij hebben de staatssecretaris aangegeven dat zij met een Basisvoorziening Wijkverpleging, moet komen, zodat in heel Nederland kan worden gewerkt zoals in de proeftuinen. De beschikbaarheidsfunctie kan daar onderdeel van uitmaken”. Wilna Wind, directeur NPCF: “Kwetsbare ouderen hebben betere zorg gekregen, hebben veiliger gevoel en kunnen langer thuis blijven. Daar gaat het om.

Proeftuinen

Het rapport geeft de ervaringen weer uit elf proeftuinen van het samenwerkingsproject V&VN en NPCF. De aanpak in de proeftuinen geeft antwoord op de vraag hoe de wijkverpleegkundige en haar team ruimte kunnen krijgen voor de zorg aan kwetsbare ouderen. De wijkverpleegkundige is daarin schakel tussen verpleging, verzorging en welzijn. Uitgangspunt is een model waarbij wijkverpleging als basisvoorziening wordt ingezet.

Beschikbaar en toegankelijk

Het rapport doet verslag van elf proeftuinen. In het afgelopen jaar kregen wijkverpleegkundigen in deze proeftuinen de ruime om de indicatie naast zich neer te leggen. Op basis van hun professionele blik konden zij in overleg met de kwetsbare oudere zélf de zorgvraag in volle breedte (zorg, wonen en welzijn) vaststellen. De deelnemende ouderen ervaren meer afstemming en versterking van zelfredzaamheid. Ze voelen zich veilig, omdat ze terug kunnen vallen op de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundigen vinden hun werk uitdagender omdat ze meer ruimte ervaren om hun professie te kunnen uitvoeren. Ondanks het feit dat de wijkverpleegkundigen zelf de zorg bepaalden, bleven ze binnen de financiële kaders. De beschikbaarheid en de toegankelijkheid van wijkverpleging nam toe.

 

Karen Achterberg-van Schoonhoven

Karen Achterberg-van Schoonhoven

Partner bij Collegamento

Karen is een adviseur die het vermogen heeft om inhoud en proces continue aan elkaar te verbinden. Ze brengt nieuwe dynamiek en beweging door mensen te laten samenwerken.


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave