Verzorgd Wonen Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein, de corporaties Portaal, Jutphaas Wonen en Mitros en zorgaanbieder ZorgSpectrum willen samen vormen van Verzorgd Wonen ontwikkelen en in de praktijk vormgeven. Hiervoor hebben deze partijen met Collegamento als adviseur (Antoinette van Heijningen(Urbancore) en Marco van Putten) een drietal pilots uitgevoerd.  Onderdelen van de pilots waren een onderzoek onder bewoners, de ontwikkeling en uitwerking van het concept Verzorgd Wonen en de organisatie en vormgeving van de -niet vrijblijvende- samenwerking

Verzorgd Wonen is een alternatief voor het wegvallen van de verzorgingshuizen. Door mensen in de gelegenheid te stellen op een aangename manier langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, kunnen zij de keuze maken langdurige zorg in de thuissituatie te ontvangen en worden duurdere intramurale voorzieningen uitgespaard. De investeringen die nodig zijn voor Verzorgd Wonen zijn beduidend lager. Doordat de bewoners in hun eigen netwerk van familie, buren en vrienden blijven wonen, is bovendien de kwaliteit van leven groter. Mensen kunnen langer de regie over hun eigen leven blijven voeren. Als het zelfstandig wonen in de eigen omgeving echt niet langer kan, dan zal de verblijfstijd in een kleinschalige, collectieve voorziening in de wijk, bijvoorbeeld voor dementie of verpleegvoorziening beduidend korter zijn.

Verzorgd Wonen vraagt om een niet vrijblijvende samenwerking tussen gemeente, corporatie of VVE en zorgorganisatie waarbij gezamenlijk middelen worden ingezet voor hetzelfde doel.

Zorgzame Wijken krijgen primair gestalte in een straal van 400 meter rondom de meest essentiële voorzieningen als buurtplein en dorpshuis, supermarkt en eerstelijnsgezondheidszorg.

Samenwerking “Verzorgd wonen” tussen Nieuwegein, corporaties en Zorgspectrum

 


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave