Vitaal Vechtdal: van bevlogen initiatief naar brede beweging

Vitaliteit start bij het denken en werken vanuit ‘gedrag en gezondheid’. Naast zorg en welzijn zijn er veel meer gebieden die kunnen bijdragen, zoals wonen, werken, recreëren, sport en spel, cultuur en onderwijs. Vanuit deze brede optiek bouwde een multidisciplinair groepje bevlogen professionals in de Vechtdalregio aan een bijzondere coöperatie.

Niet inzetten op ziekte maar op gezondheid

Toen ik als adviseur in beeld kwam bij dit project, werd me al snel duidelijk dat de initiatiefnemers elk vanuit hun eigen invalshoek een duidelijke visie deelden: de coöperatie moest niet inzetten op ziekte maar op gezondheid. De betrokkenen wilden focussen op preventie, innovatie en het stimuleren van gezond gedrag. Niet uitgaan van het systeem maar van de wensen en mogelijkheden van de cliënt. En dat alles in een context waarin veel waarde wordt gehecht aan het doelmatig omgaan met publieke middelen en het ombuigen van de stijging van de (zorg)kosten. Mijn primaire opdracht was te helpen deze visie vorm te geven.

Een regionale polis als kantelpunt

Vitaal Vechtdal is bedoeld als een beweging van, voor en door burgers. Maar dat realiseer je niet zomaar. Het is een kwestie van veel proberen en waar mogelijk kansen pakken. Daarin werd een cruciale stap gezet toen regionaal ondernemer Jasper Vrieling een regionale zorgpolis wilde lanceren, als aanvulling op de landelijke zorgpolissen van Zilveren Kruis en Avéro Achmea. Polishouders genieten diverse voordelen en worden aangemoedigd tot en geholpen met gezond gedrag door regionale partners. Het samenspel tussen ondernemer en initiatiefnemers leverde de Vitaal Vechtdal Polis op. Dit initiatief vormde het kantelpunt om de coöperatie over te dragen van professionals naar bewoners.

Continu op zoek naar kostenreductie

Intussen zijn er al ruim 15.000 Vitaal Vechtdal Polissen afgesloten. De polishouders zijn de leden van de nieuw opgerichte zorgcoöperatie Vitaal Vechtdal. De komende tijd zullen het bestuur en de leden continu blijven zoeken naar winstmogelijkheden. Zo wordt er gekeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven te verbeteren in combinatie met het verlagen van de zorgkosten in de regio. Ultiem doel is een vitale regio die structureel lagere zorgkosten heeft dan andere regio’s. De besparingen die de coöperatie weet te realiseren, zet ze in om nieuwe initiatieven te ontplooien en te komen tot nog meer besparingen. Daarbij fungeren de regio en de coöperatie als een soort proeftuin. De ervaringen die hier worden opgedaan, kunnen buitengewoon nuttig zijn bij een uitrol naar andere regio’s.

“Wij hebben Jeroen leren kennen als iemand die doorpakt en op een positieve manier de gang erin weet te houden. Hij is goed in samenvatten en weet tot de kern door te dringen. Zo heeft hij in een complex traject met veel belangen en partijen alles doeltreffend bij elkaar gebracht.”
Jasper Vrieling, directeur Vrieling Adviesgroep

Waardevol project

Mijn persoonlijke bijdrage aan dit alles heeft bestaan uit het leggen van verbindingen, het identificeren en benutten van kansen en het beschrijven van de coöperatie in de vorm van een businessplan. Het was mooi om betrokken te zijn bij zo’n waardevol innovatief project en te ervaren hoe gedreven mensen hun droom realiseerden in het complexe speelveld van zorg, financiering en samenwerking.

Jeroen van Kerkhoff

Jeroen van Kerkhoff

Partner bij Collegamento

Jeroen van Kerkhoff is een adviseur die geniet van complexe puzzels en van het spel. Zijn motto is “pessimisten hebben gelijk, optimisten succes”.


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave