Programma Waardigheid en Trots

Waardigheid en trots – Collegamento als coach

Nieuwe tijden stellen nieuwe eisen. Dat geldt ook voor de verpleeghuiszorg. Daarom presenteerde het ministerie van VWS in 2015 het programma ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’, als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Het programma omvat onder meer het ‘ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen’.

 

Kwaliteitsverbetering

Collegamento heeft voor de uitvoering van Waardigheid en trots een raamovereenkomst met Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Op grond van deze overeenkomst ondersteunen wij zorgorganisaties bij het oplossen van verschillende kwaliteitsvraagstukken. Dat doen we, met een groot aantal collega’s, voor organisaties in heel Nederland.

 

Scherpe analyse

Wanneer wij in dit kader worden ingezet, maken we om te beginnen een scherpe analyse van de situatie. We focussen daarbij op een aantal kernvragen:

Ÿ Wat is het vraagstuk en in welke context speelt het?

Ÿ Welke keuzes kunnen/moeten worden gemaakt om het vraagstuk succesvol te hanteren?

Ÿ Wat zijn de consequenties van de keuzes en accepteert de opdrachtgever deze consequenties?

Ÿ Hoe pakken we het vraagstuk aan en hoe hanteren we de consequenties?

Ÿ Wie speelt welke rol bij de uitvoering van de gekozen aanpak?

 

Aanpak op maat

Op basis van onze analyse gaan we samen met de opdrachtgever op zoek naar een passende aanpak om het vraagstuk doeltreffend op te lossen. Daarbij valt een aantal regelmatig terugkerende thema’s te onderscheiden, met name:

Ÿ (Her)positionering

Ÿ Het ontwikkelen van een visie en het vertalen van deze visie naar de dagelijkse praktijk

Ÿ Zelfsturing in de zorg

Ÿ Leiderschap en sturing

Ÿ Ontwikkeling en/of coaching van leidinggevenden, professionals en teams

Ÿ Samenwerking

Ÿ Bijsturing van werkprocessen, managementinformatie en kwaliteitssystemen

De eerste stap is dus steeds om samen met de opdrachtgever een aanpak op maat te bepalen.

 

Typisch Collegamento

Als Collegamento onderscheiden wij ons door onze oprechte betrokkenheid bij de organisaties waar we dit programma mogen uitvoeren. Wij komen niet met één methodiek maar plaatsen alle vragen in een brede perspectief, op alle relevante niveaus: medewerker, team, organisatie en context. We geven inzicht in verbetermogelijkheden en helpen zo bij het maken van keuzes – en het doorzien van de consequenties daarvan. Vervolgens ondersteunen we bij het maken van de doorvertaling naar doelgerichte actie en laten we concrete resultaten zien voor organisatie, medewerkers en cliënten.