Zorggebruik van mensen met dementie in beeld

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland heeft Vektis onderzoek gedaan naar de effectiviteit van netwerken dementie. Annette de Ruiter is voorzitter van de projectgroep dementie bij ZN, die verantwoordelijk was voor de uitvoering van dit onderzoek.

De conclusie is dat er grote verschillen zijn tussen dementienetwerken in het zorggebruik van mensen met dementie. Dementienetwerken organiseren ieder op hun eigen manier en in hun eigen regio, de zorg voor mensen met dementie. Opvallende verschillen zijn er in het gebruik van eerstelijnsverblijf (1-8%), wijkverpleging (51-76%) en het aantal mensen met een ziekenhuisopname (21-32%). In dementienetwerken waar mensen met dementie wijkverpleging krijgen, verblijven deze mensen korter in het ziekenhuis bij een opname. Dit zijn enkele resultaten van een dementieonderzoek dat Vektis op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft uitgevoerd onder thuiswonende mensen met dementie. Met de resultaten van het onderzoek kunnen zorgverzekeraars de inkoop van dementiezorg verbeteren.

Bij deze treft u de link aan naar de website van ZN waarop de gehele publiekssamenvatting van het rapport te lezen is: https://zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3832610817

Als adviseur kijk ik terug op een mooi en intensief traject. Het was van groot belang om een soepele samenwerking te realiseren tussen verschillende partijen die betrokken waren bij dit project: ZN, Vektis, de vier grote zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis, VGZ), een vertegenwoordiging vanuit de kleinere zorgverzekeraars, Alzheimer Nederland, VWS, diverse kennisinstituten en de regionale netwerken dementie.
Mijn rol als adviseur was om, vanuit een onafhankelijke positie, ervoor te zorgen dat in de projectgroep voldoende ruimte was voor overleg en afstemming. Het was dé plaats om elkaar te informeren, om knelpunten en irritaties te bespreken, om ideeën in een vroegtijdig stadium in te brengen en om de sfeer en het proces te bewaken.

Annette de Ruiter

Annette de Ruiter

Adviseur bij Collegamento

Annette is een adviseur met een scherp oog voor de klant. Ze is expert in het realiseren van een gezamenlijk resultaat bij uiteenlopende belangen.


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave