De kracht van een extern perspectief

De zorgtransitie brengt voor organisaties in de sector allerlei veranderingen met zich mee. Zo zijn gemeenten ineens opdrachtgevers geworden en wordt er steeds meer gevraagd van mantelzorgers en vrijwilligers. Zorgorganisatie Carinova (3.300 medewerkers) vroeg mij over deze vraagstukken mee te denken en passende oplossingen aan te dragen.

Meer oog voor relaties

Het feit dat naast zorgverzekeraars nu ook gemeenten opdrachtgever zijn geworden, vergt veel van een organisatie als Carinova. En dat terwijl men juist met minder management meer zorg wil leveren. Maar er is geen ontkomen aan: relatiebeheer is belangrijker dan ooit. Immers, gemeenten kunnen kiezen voor jouw zorgorganisatie, maar ook voor een andere. Daarom heb ik Carinova geholpen bij het opstellen van doelgericht nieuw beleid op dit gebied. Daarbij hebben we ook een compleet nieuwe functie ontwikkeld. Carinova gaat werken met een relatiebeheerder die de klanten in kaart brengt, hun wensen inventariseert en deze vertaalt naar het aanbod, en regelmatig contact met hen houdt. Ook intern speelt deze relatiebeheerder een belangrijke rol, met name bij het verbinden van alle activiteiten bij de verschillende relaties die Carinova heeft. Dit maakt het mogelijk om naar buiten toe met één mond te spreken.

Een nieuwe mantelzorgorganisatie

De tweede component van mijn opdracht betrof de nieuwe inrichting van Carinova Mantelzorg Ondersteuning in Deventer. Deze voorziening, voor een belangrijk deel gefinancierd door de gemeente, is bedoeld om mensen met zorgbehoefte langer thuis te laten wonen door de mantelzorgers te ondersteunen. Nu de gemeente de voorziening wilde loskoppelen van de zorgorganisatie, heb ik een businesscase opgesteld met drie mogelijke scenario’s voor de nieuwe mantelzorgorganisatie. Mede dankzij deze businesscase is Carinova voor de gemeente Deventer een serieuze partner gebleven voor de organisatie van mantelzorgondersteuning.

“Marco heeft creatief meegedacht en wist onze medewerkers te enthousiasmeren Als je zo’n transitie helemaal intern gaat uitvoeren, ben je als organisatie geneigd de dingen te doen zoals je het gewend bent. Dat is nu is niet gebeurd. Dat out-of-the-box-denken is van grote meerwaarde geweest.”
Janke Jorritsma, directeur Zorg bij Carinova

Vrijwilligers en familie

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een zorgorganisatie. Carinova heeft er wel zo’n 1.200. Omgerekend naar uren zijn ze samen goed voor 100 FTE per jaar. Maar de recente veranderingen in overheidsbeleid, financiering en visie op het bestaande vrijwilligersbeleid hebben veel impact gehad. In dit derde onderdeel van mijn opdracht heb ik de coördinator vrijwilligers ondersteund bij het opstellen en vertalen van nieuw beleid in deze. Daarvoor hebben we onder meer gesproken met een aantal van de zelfstandige teams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Samen hebben we vastgesteld welke uitgangspunten voor de inzet van vrijwilligers en de participatie van familie het beste passen bij de situatie op de werkvloer. Op deze manier hebben we top-down uitgangspunten verenigd met bottom-up beleving. Dat is dé manier om een breed draagvlak voor beleid te krijgen.

 


Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheidsscan voor de Zorg | DIZ-scan

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Grip op de woningbouwopgave