Karen Achterberg-van Schoonhoven partner bij Collegamento

Karen Achterberg-van Schoonhoven

Karen helpt organisaties en medewerkers in cure, care en welzijn bij het inrichten van de organisatie, het creëren van gemeenschappelijke kaders, het professionaliseren van medewerkers en het faciliteren van de uitvoering. Karen gaf leiding aan complexe bevolkingsonderzoekprogramma’s en is ook goed thuis in het opzetten van preventieve gezondheidsprogramma’s. Met haar ruime ervaring als professional in de zorg vindt zij makkelijk aansluiting bij uitvoerders.

Karen heeft de studie Verpleegkunde afgerond en studeerde tevens Beleid en Management in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na haar studies werkte zij als leidinggevende en projectleider aan de vernieuwing van de informatievoorziening en de invoering van DBC-trajecten in het Havenziekenhuis Rotterdam. Later was zij werkzaam als programmacoördinator bij het RIVM.

Karen over keuzes maken met Collegamento
“Keuzes maken is voor mij vooral op zoek gaan naar de essentie in de vraag van een klant. Door een gecompliceerd verhaal te ordenen en er structuur in aan te brengen, krijg ik de werkelijke vraag op tafel. Vervolgens maak ik ook de vertaalslag naar hoe we het allemaal werkend kunnen maken in de praktijk. In dat proces help ik organisaties op hun beurt ook weer keuzes te maken.”


Artikelen van Karen Achterberg-van Schoonhoven

Samen Beslissen in de wijkverpleging

Een passende bezetting: wat is belangrijk?

Van papier naar praktijk

Kwetsbare oudere zelfstandiger door betere thuisverpleging