Traject waarbij een vastgelopen afdeling weer op stoom kwam Bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2017 scoorde Burgerzaken het laagste van alle organisatie-onderdelen bij de gemeente Leeuwarden. Voor het management was dit niet verrassend. Het was al een tijdje onrustig. Er werd veel over elkaar gepraat, in plaats van met elkaar. Er werden geen noemenswaardige initiatieven...

Waardigheid en Trots op locatie

Zorggebruik van mensen met dementie in beeld

Van papier naar praktijk

Hoe maak je een nieuwe samenwerking tot een succes?

Inspiratiesessies persoonlijk leiderschap en eigenaarschap goed bezocht

Bouwen in Zuid-Holland

Verzorgd Wonen Nieuwegein

Organiseren werkt het best vanuit de inhoud


Over Collegamento

Collegamento werkt voor organisaties in het publiek domein: gemeenten, gezondheidszorg, onderwijs en wooncorporaties. Juist daar moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Keuzes die lef vragen. Keuzes die focus geven. Keuzes die de organisatie in staat stelt om met minder méér te doen. Collegamento helpt om die keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te hanteren. De adviseurs van Collegamento werken samen met de klant aan focus (moeten), perspectief (willen), ordening, analyse en ontwikkeling (kunnen) en effectief leiderschap en oplossingen (durven).
Aansluitend bij de drijfveren van mensen en de effectiviteit van hun gedrag en onderlinge samenwerking versterkend. Voortdurend in verbinding. Actief betrokken. Deskundig en ervaren. Maar ook rolvast, zodat u als opdrachtgever in positie bent en blijft. Daardoor kunnen we onze belofte nu al 10 jaar waarmaken: “Met Collegamento maak je keuzes!”