Wij wensen iedereen die in de dagelijkse zorg en het welzijn voor de ‘kwetsbare medemens’ klaarstaan, heel veel sterkte toe!

Tijdens de crisis in je kracht blijven!

Hoe krijg je netwerksamenwerking werkend?

Wijkverpleegkundigen enthousiast over intercollegiale toetsing!

Zorggebruik van mensen met dementie in beeld

Collegamento is verhuisd

Een passende bezetting: wat is belangrijk?

Waardigheid en Trots op locatie

Beweging bij Burgerzaken


Over Collegamento

Collegamento werkt voor organisaties in het publiek domein: gemeenten, gezondheidszorg, onderwijs en wooncorporaties. Juist daar moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Keuzes die lef vragen. Keuzes die focus geven. Keuzes die de organisatie in staat stelt om met minder méér te doen. Collegamento helpt om die keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te hanteren. De adviseurs van Collegamento werken samen met de klant aan focus (moeten), perspectief (willen), ordening, analyse en ontwikkeling (kunnen) en effectief leiderschap en oplossingen (durven).
Aansluitend bij de drijfveren van mensen en de effectiviteit van hun gedrag en onderlinge samenwerking versterkend. Voortdurend in verbinding. Actief betrokken. Deskundig en ervaren. Maar ook rolvast, zodat u als opdrachtgever in positie bent en blijft. Daardoor kunnen we onze belofte nu al 10 jaar waarmaken: “Met Collegamento maak je keuzes!”