Hoe kom je in 10 dagen tot een samenhangende, door professionals gedragen set van afspraken en maatregelen over hoe in de praktijk om te gaan met de 1,5 meter zorg?  Het invullen van het “nieuwe normaal” is een zeer actueel thema. Mijn reflectie op basis van een concrete ervaring bij GGz Centraal leidt tot de...

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Collegamento gaat samen met V&VN aan de slag met de uitrol van intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen

Grip op de woningbouwopgave

Samenwerken in een netwerk: wie zorgt voor de smeerolie?

Laten we ons realiseren hoeveel mogelijkheden we hier tegenwoordig hebben

Corona treft ons allemaal

Tijdens de crisis in je kracht blijven!

Wijkverpleegkundigen enthousiast over intercollegiale toetsing!


Over Collegamento

Collegamento werkt voor organisaties in het publiek domein: gemeenten, gezondheidszorg, onderwijs en wooncorporaties. Juist daar moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Keuzes die lef vragen. Keuzes die focus geven. Keuzes die de organisatie in staat stelt om met minder méér te doen. Collegamento helpt om die keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te hanteren. De adviseurs van Collegamento werken samen met de klant aan focus (moeten), perspectief (willen), ordening, analyse en ontwikkeling (kunnen) en effectief leiderschap en oplossingen (durven).
Aansluitend bij de drijfveren van mensen en de effectiviteit van hun gedrag en onderlinge samenwerking versterkend. Voortdurend in verbinding. Actief betrokken. Deskundig en ervaren. Maar ook rolvast, zodat u als opdrachtgever in positie bent en blijft. Daardoor kunnen we onze belofte nu al 10 jaar waarmaken: “Met Collegamento maak je keuzes!”