Zondag 30 augustus jl. overleed Cor Hermsen op 86-jarige leeftijd aan de gevolgen van Corona. Cor heeft mede aan de wieg gestaan van Collegamento. Zelf zou hij dat te veel eer hebben gevonden, maar hij was wèl de man die in 2005 al onze ambities, plannen en dromen vertaalde in inkomsten, uitgaven en investeringen. Cor...

Humanitas Deventer: wijzer uit de crisis met corona-ondersteuning

Collegamento gaat samen met V&VN aan de slag met de uitrol van intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen

Grip op de woningbouwopgave

Samenwerken in een netwerk: wie zorgt voor de smeerolie?

1,5 meter zorg: in 10 dagen een gedragen plan van aanpak

Laten we ons realiseren hoeveel mogelijkheden we hier tegenwoordig hebben

Corona treft ons allemaal

Tijdens de crisis in je kracht blijven!


Over Collegamento

Collegamento werkt voor organisaties in het publiek domein: gemeenten, gezondheidszorg, onderwijs en wooncorporaties. Juist daar moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Keuzes die lef vragen. Keuzes die focus geven. Keuzes die de organisatie in staat stelt om met minder méér te doen. Collegamento helpt om die keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te hanteren. De adviseurs van Collegamento werken samen met de klant aan focus (moeten), perspectief (willen), ordening, analyse en ontwikkeling (kunnen) en effectief leiderschap en oplossingen (durven).
Aansluitend bij de drijfveren van mensen en de effectiviteit van hun gedrag en onderlinge samenwerking versterkend. Voortdurend in verbinding. Actief betrokken. Deskundig en ervaren. Maar ook rolvast, zodat u als opdrachtgever in positie bent en blijft. Daardoor kunnen we onze belofte nu al 10 jaar waarmaken: “Met Collegamento maak je keuzes!”