Een passende bezetting is de droom van elke zorgorganisatie: precies de juiste mensen in de juiste aantallen op de juiste plekken hebben, zodat niemand over- of onderbelast wordt en iedereen gemotiveerd aan het werk is. Maar hoe bereik – of benader – je die ideale situatie? Dat vraagt om een integrale visie en aanpak, met...

Collegamento is verhuisd

Hoe krijg je netwerksamenwerking werkend?

Waardigheid en Trots op locatie

Zorggebruik van mensen met dementie in beeld

Beweging bij Burgerzaken

Van papier naar praktijk

Inspiratiesessies persoonlijk leiderschap en eigenaarschap goed bezocht

Bouwen in Zuid-Holland


Over Collegamento

Collegamento werkt voor organisaties in het publiek domein: gemeenten, gezondheidszorg, onderwijs en wooncorporaties. Juist daar moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Keuzes die lef vragen. Keuzes die focus geven. Keuzes die de organisatie in staat stelt om met minder méér te doen. Collegamento helpt om die keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te hanteren. De adviseurs van Collegamento werken samen met de klant aan focus (moeten), perspectief (willen), ordening, analyse en ontwikkeling (kunnen) en effectief leiderschap en oplossingen (durven).
Aansluitend bij de drijfveren van mensen en de effectiviteit van hun gedrag en onderlinge samenwerking versterkend. Voortdurend in verbinding. Actief betrokken. Deskundig en ervaren. Maar ook rolvast, zodat u als opdrachtgever in positie bent en blijft. Daardoor kunnen we onze belofte nu al 10 jaar waarmaken: “Met Collegamento maak je keuzes!”