Over Karen Achterberg

Bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de zorg

Bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de zorg, dat doet Karen het liefst. En daarbij heeft ze een lange adem. Volhardend draait ze aan alle knopjes die nodig zijn totdat het plan in de praktijk werkt. Daarbij is het haar kracht om het grotere geheel en alle verhoudingen te zien. Door dit grote plaatje heel helder uit te leggen en vervolgens weer klein en tastbaar te maken, zorgt Karen ervoor dat er overzicht ontstaat en dat de juiste stappen gezet kunnen worden.  

Maatschappelijke gedrevenheid
Karen helpt organisaties en medewerkers in de zorg bij het inrichten van de organisatie, het creëren van gemeenschappelijke kaders, het professionaliseren van medewerkers en het faciliteren van de uitvoering. Hetgeen wat is bedacht aan beleid, strategie of visie, krijgt Karen werkend in de praktijk. Vanuit directie en managementteams vertaalt ze plannen door naar de praktijk. En andersom haalt ze vanuit de praktijk op wat er speelt en adviseert hierover het bestuur. Daarbij richt Karen zich op twee pijlers: kwaliteit en bedrijfsvoering. Dit doet zij altijd met hetzelfde doel, namelijk goede zorg leveren. Zodat patiënten, bewoners of cliënten het verschil ervaren, maar ook zodat professionals en leidinggevenden lekker in hun (werk)vel zitten. Eén ding weet je zeker: van Karen krijg je de juiste handvatten mee voor de toekomst.  

Ervaring
Karen studeerde Verpleegkunde afgerond en daarna Beleid en Management in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na haar studies werkte zij als leidinggevende en projectleider in het Havenziekenhuis Rotterdam en als programmacoördinator bij het RIVM. 

“Keuzes maken is voor mij vooral een gecompliceerd verhaal ordenen en er structuur in aanbrengen.
En vervolgens de vertaalslag maken naar hoe we het allemaal werkend kunnen krijgen in de praktijk.”

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!