#
photo
  • Opdrachtgever

    VNG
  • Opdracht

    Complex VNG-project over de eindstreep getrokken

Complex VNG-project over de eindstreep getrokken

Aanleiding
De Omgevingswet is een impactvolle wet waarmee het stelsel van ruimtelijke regels volledig wordt herzien. De invoering van de wet is al een aantal keren uitgesteld. 
Eén van de knelpunten is, dat nog niet alle technische functionaliteit beschikbaar is. Gevolg is dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) daarmee nog beperkt beproefd is en het risico ontstaat dat hierdoor urgente gebiedsontwikkeling vertraagd wordt. 
Er is daarom een Tijdelijke Algemene Maatregel (TAM) ontwikkeld, gebaseerd op de bestaande standaardtechnologie IMRO. Een manier om bij inwerkingtreding, al te kunnen werken volgens de spelregels van de nieuwe Omgevingswet maar via bestaande technologie. 

Met de wetenschap medio 2022 dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zou treden is vanuit de Eerste Kamer een duidelijke “mits” geformuleerd omtrent inwerkingtreding. Deze mits bestond er onder andere uit dat de TAM-IMRO in de praktijk beproefd moest zijn: is het werkbaar voor gemeenten?
De VNG heeft hiervoor eind juni 2022 het project TAM IMRO gestart.

Het warmlopen
Een project waar een enorme politieke druk op stond en waar vele partijen een belang bij hadden: gemeenten, provincies, Kadaster, Geonovum, stedenbouwkundige bureaus, leveranciers van software, diverse interbestuurlijke programma’s, etc. 
Een project ook met een enorme tijdsdruk, want het was inmiddels begin juli en op 15 september moest het resultaat er zijn. In een vakantieperiode bovendien met wisselende bezettingen.

De VNG heeft experts benaderd; juristen met veel kennis van de materie. Daarnaast zocht de VNG een projectleider die met de politieke druk en de tijdsdruk, het gewenste resultaat kon opleveren. Ivo Konings van Collegamento heeft deze klus op zich genomen. Als regisseur naast de inhoudelijke experts heeft hij eerst, samen met de projectgroepleden, de projectdefinitie uitgewerkt en doordacht wat er nodig is om het gewenste projectresultaat te halen. Beoogd projectresultaat was een “bijsluiter” (handreiking) voor gemeenten op de website van VNG, ontwikkeld op basis van de ervaringen van, en in co-creatie met, gemeenten. 

Aan het eind van deze start-up lag er een concreet plan, maar minstens net zo belangrijk: er was een gezamenlijke drive van ‘samen gaan we dit fiksen’. Een gezonde teamdynamiek dus waarbij iedereen wist wat zijn/haar rol zou zijn. 
Nu helder was wat er moest gebeuren, konden er meters gemaakt worden. 

De voortgang
Vanaf eind juli zijn de projectleden aan de slag gegaan om gemeenten te benaderen en met hen te beproeven hoe de TAM IMRO in de praktijk functioneert. 
In stand-ups twee keer per week werden resultaten gedeeld en dilemma’s voorgelegd. Dit waren korte overleggen waar de ‘koppen’ bij elkaar werden gestoken. Juist omdat de klus en de rolverdeling duidelijk was hoefde dit niet veel tijd te kosten. Vakanties konden ook goed worden opgevangen omdat projectgroepleden wisten wat er overgenomen moest worden. Iedereen was zich ervan bewust dat ze een cruciale schakel van de ketting waren. 
De combinatie van een gezamenlijk commitment op het resultaat, een soepel teamspel en een stevige arbeidsethos zorgde ervoor dat de vaart er meteen goed in zat en er veel vooruitgang werd geboekt. 

De rol van projectleider bestond vooral uit het bewaken van overzicht en samenhang, het focussen op effecten, het houden van een brede scope en het uit elkaar houden van doel en middel. Want daar waar experts samenwerken is het soms goed om uit de “inhoudstrechter” te komen. 

Eind augustus waren er voldoende robuuste gegevens om van ‘data’ naar ‘informatie’ te komen. En precies op 14 september, 1 dag voor de geplande opleverdatum, stond de bijsluiter op de VNG-website. 

Tot slot
In november 2022 is besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dat doet echter niet af aan het proces én het projectresultaat.
 

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!