#
photo
  • Opdrachtgever

    Den Bouw
  • Opdracht

    Hoe zorg je ervoor dat je als kleine, zelfstandige organisatie van toegevoegde waarde bent en blijft voor de lokale gemeenschap? Een hoge clienttevredenheid, kwaliteit van zorg en een gezonde bedrijfsvoering zijn daarbij essentieel. Bovendien wilde Den Bouw ook een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers met plezier werken. Het was tijd voor een omschakeling. Van een traditioneel, lokaal verankerd verzorgingshuis naar een zorgorganisatie die voldoet aan het kwaliteitskader en die flexibel kan inspelen op de veranderingen en vraagstukken die op ze afkomen.

Woon-zorgcentrum den Bouw verbetert kwaliteit en flexibiliteit

Den Bouw is een woon-zorgcentrum voor mensen in de derde levensfase in Warnsveld. Om de cliënt optimaal te laten functioneren met al zijn of haar beperkingen, bieden zij op basis van indicatie een appartement, op de cliënt toegesneden ondersteuning en aanvullende zorg en verpleging bij tekortschietende functies. 

Het vraagstuk
Hoe zorg je ervoor dat je als kleine, zelfstandige organisatie van toegevoegde waarde bent en blijft voor de lokale gemeenschap? Een hoge clienttevredenheid, kwaliteit van zorg en een gezonde bedrijfsvoering zijn daarbij essentieel. Bovendien wilde Den Bouw ook een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers met plezier werken. Het was tijd voor een omschakeling. Van een traditioneel, lokaal verankerd verzorgingshuis naar een zorgorganisatie die voldoet aan het kwaliteitskader en die flexibel kan inspelen op de veranderingen en vraagstukken die op ze afkomen. 

Waarom koos den Bouw voor Collegamento?
De ervaring en expertise in het begeleiden van organisaties bij kwaliteitsvraagstukken paste goed bij het vraagstuk op dit gebied bij den Bouw.

De aanpak
De eerste stap is om samen met de opdrachtgever een aanpak op maat te bepalen. We focussen daarbij op de volgende kernvragen:
•    Wat is het vraagstuk en in welke context speelt het?
•    Welke keuzes kunnen/moeten worden gemaakt om het vraagstuk succesvol te hanteren?
•    Wat zijn de consequenties van de keuzes en accepteert de opdrachtgever deze consequenties? 
•    Hoe pakken we het vraagstuk aan en hoe hanteren we de consequenties?
•    Wie speelt welke rol bij de uitvoering van de gekozen aanpak?

Samen met het MT heeft Myriam een plan opgesteld. Dit plan was gericht op structurele verbetering aan de hand van de acht pijlers van het kwaliteitskader. De cliënt centraal stellen en zo goed mogelijk aansluiten op wat cliënten en hun omgeving vragen, was bij alles het uitgangspunt. Samen met de organisatie is prioritering en focus aangebracht, zodat belangrijke thema’s snel op orde gebracht konden worden. Hierbij zijn alle medewerkers vanaf het begin betrokken bij het proces, om zo energie en enthousiasme aan te boren.

De verbetering
Een greep uit de verbeteringen:
•    Alle relevante onderwerpen hebben in het dagelijkse werk hun plaats gekregen (cliëntdossier, zorgproces, risico-inventarisatie, voorbereiding MDO, medicatieveiligheid, mondzorg, benaderingsplan, Wzd). 
•    zorg en behandelaren werken samen aan een gezamenlijk doel: goede zorg voor de cliënt en een goede samenwerking met de familie. Alles voor het welbevinden van de cliënt.
•    De rollen van staf en management zijn, mede door het herinrichten van de overlegstructuur, helder belegd.
•    er is eenduidigheid in informatie, communicatie en besluitvorming 
•    MT geeft richting en koers, stuurt op kwaliteit van zorg, monitort en ondersteunt de verbeterprocessen. De PDCA-cyclus en het kwaliteitskader vormen de basis voor de sturing op kwaliteit, financiën en personeel.
•    Teams functioneren goed, nemen eigenaarschap, werken methodisch, en structureel leren en verbeteren is ingebed. Het proces bestaat uit een aantal stappen en is erop gericht om kort cyclisch te sturen en lerend werken een onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden van de teams.

De samenwerking
Het verandertraject was intensief. Den Bouw is tevreden, vertelt de bestuurder: “De samenwerking met Myriam Sluijter ervaren wij in deze tijd, waarin we ook te maken hebben gehad met de maatregelen vanwege het bestrijden van het coronavirus, als prettig. We hebben het plan gezamenlijk uitgevoerd en het eindresultaat is iets waar we allemaal trots op kunnen zijn.”
 

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!