#
photo
  • Opdrachtgever

    Warande
  • Opdracht

    Het roosterproces binnen Warande verliep niet optimaal. Het gevolg? Medewerkers konden niet altijd vertrouwen op voorspelbare werktijden en de kwaliteit van de bezetting van de diensten in het primaire proces fluctueerde. Reden om aan de slag te gaan met het 'handboek roosteren'. Dit handboek informeert medewerkers over de wijze waarop het roosterproces verloopt, in lijn met wet- en regelgeving en de door Warande gegeven kaders. 
Warande

Warande professionaliseert roosterproces en verbetert kwaliteit' 

Warande biedt ouderen in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug zorg-, woon-, welzijn- en servicearrangementen. Om dat goed te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat de wensen van cliënten, medewerkers en de organisatie in balans zijn. Pas dan kan Warande aan de slag met het behalen van de strategische doelen. 

Het vraagstuk
Het roosterproces binnen Warande verliep niet optimaal. Het gevolg? Medewerkers konden niet altijd vertrouwen op voorspelbare werktijden en de kwaliteit van de bezetting van de diensten in het primaire proces fluctueerde. Reden om aan de slag te gaan met het ‘handboek roosteren’. Dit handboek informeert medewerkers over de wijze waarop het roosterproces verloopt, in lijn met wet- en regelgeving en de door Warande gegeven kaders. 

Waarom koos Warande voor Collegamento?
Warande en Collegamento werken al jarenlang samen. Zo heeft een Collegamento adviseur als coach het proces ‘Waardigheid en Trots’ begeleid bij het kwaliteitsondersteuningstraject van Warande. Ook zijn ze samen aan de slag gegaan met het traject ‘Duurzame inzetbaarheid’. Deze samenwerking beviel zo goed, dat Collegamento ook met dit vraagstuk aan de slag mocht gaan. 

De aanpak
Roosteren is het vinden van een balans tussen de wensen van cliënten, medewerkers en Warande. Het roosterhandboek geeft daar handvatten voor. Om het roosterhandboek goed te implementeren, zijn er kennisbijeenkomsten georganiseerd voor de managers zorg, teamleiders gastvrijheid en services, planners en vestigingsmanagers. Er is gekozen voor een organisatiebrede aanpak, waarbij alle locaties vertegenwoordigd waren. Zo werd er draagvlak gecreëerd. De kennisbijeenkomsten gaven ruimte voor eigen inbreng en er was tussentijds voldoende tijd om het geleerde toe te passen in de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten was er tijd voor reflectie, werden er handvatten aangereikt en werd er kennis gedeeld. Stapsgewijs is op deze wijze het roosterhandboek behandeld.   

De verbetering
Alle locaties van Warande werken nu met het roosterhandboek. En dat is merkbaar. Een goed verloop van het roosterproces draagt namelijk bij aan dat:

-    cliënten een fijne dag hebben
-    medewerkers mooi werk hebben
-    Warande financieel gezond is

De samenwerking
Onze Collegamento adviseur heeft deze opdracht in nauwe samenwerking met de klant uitgevoerd.
En dat was een plezierige samenwerking! Met name de procesbegeleiding van Collegamento werd bijzonder gewaardeerd.  
 

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!