#
photo
  • Opdrachtgever

    Patiëntenfederatie Nederland
  • Opdracht

    Bij Samen Beslissen zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past. Samen Beslissen verbetert de zorg en ondersteuning, onder andere met de tool Mijnkwaliteitvanleven.nl. Het vraagstuk bestond uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel ging om het vergroten van de bewustwording en het bevorderen van kennis en vaardigheden, aansluitend op de campagne 'Betere zorg begint met een goed gesprek/Help de dokter met een goed gesprek'. Het tweede onderdeel richtte zich op de werkelijke gedragsverandering in de relatie wijkverpleegkundigen, teams en cliënten. Om dit goed aan te pakken en pilots op te starten, is de hulp van Collegamento ingeroepen. 
Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie bevordert 'Samen beslissen' in de wijkverpleging

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Daarbij geven ze patiënten graag een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Om dit extra kracht bij te zetten, wil de Patiëntenfederatie, vanuit het Hoofdlijnen Akkoord Wijkverpleging, de methodiek ‘Samen Beslissen’ bevorderen in de wijkverpleging.

Het vraagstuk
Bij Samen Beslissen zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past. Samen Beslissen verbetert de zorg en ondersteuning, onder andere met de tool Mijnkwaliteitvanleven.nl. Het vraagstuk bestond uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel ging om het vergroten van de bewustwording en het bevorderen van kennis en vaardigheden, aansluitend op de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek/Help de dokter met een goed gesprek’. Het tweede onderdeel richtte zich op de werkelijke gedragsverandering in de relatie wijkverpleegkundigen, teams en cliënten. Om dit goed aan te pakken en pilots op te starten, is de hulp van Collegamento ingeroepen. 


Waarom koos de Patienfederatie voor Collegamento?
De expertise en ervaring van Collegamento sloten precies aan bij dit vraagstuk. Bovendien heeft Collegamento vaker samengewerkt met de Patiëntenfederatie en een project gedaan met wijkverpleging teams. Dat is goed bevallen. Een goede basis dus, voor een nieuwe samenwerking. 

De aanpak
In januari 2020 startte de pilot Samen Beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl in de wijkverpleging. Onder begeleiding van Collegamento gingen verschillende zorgorganisaties aan de slag met de methodiek. Verpleegkundigen leerden in trainingen om voorafgaand aan een (her)indicatiegesprek de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl te gebruiken in hun gesprekken met cliënten. Zo waren ze goed voorbereid op het Samen Beslissen-gesprek. Daarin bespraken zorggebruiker en zorgverlener samen alle mogelijkheden. De wijkverpleegkundige keek hier met een professionele blik naar en beoordeelde “wat kan”. Vervolgens maakten cliënt en wijkverpleegkundige samen afspraken. Op deze manier hebben de zorgverleners de methodiek eigen gemaakt en ervaren wat het brengt. Na het afronden van de pilots is er geëvalueerd.

De verbetering
In het eindrapport lees je de succesfactoren, aandachtspunten en tips uit de pilots. Hier zie je hoe bewustwording, het bevorderen van kennis en vaardigheden en gedragsverandering elkaar kunnen versterken. En je ziet wat nodig is voor een structurele implementatie van samen beslissen in de wijkverpleging met gebruik van de Mijnkwaliteitvanleven.nl vragenlijst. Je vindt het rapport op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/30/eindrapportage-project-samen-beslissen-in-de-wijkverpleging   


De samenwerking
De opzet was om alle trainingen en bijeenkomsten fysiek te laten plaatsvinden. Door corona is het project geheel digitaal uitgevoerd. Dit bleek gelukkig geen belemmering te zijn. De samenwerking verliep soepel. Het resultaat? Een tevreden klant en opdrachtnemer. 

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!