#
photo

Karen adviseert en coacht bij infectiepreventieproject

De coronacrisis heeft veel organisaties wakker geschud als het gaat om hygiëne en infecties. Want, hoe voorkom je dat virussen en bacteriën zich razendsnel verspreiden, en nog erger; een gevaar vormen voor bewoners van een zorginstelling? Ook Aqua Viva, een centrum voor wonen en zorg in Nijmegen, ging aan de slag met infectiepreventie. Met behulp van Karen Achterberg. De aanpak? Een heldere structuur opzetten, bewustwording bij medewerkers creëren, het gedrag beïnvloeden en praktische handvatten bieden. 

“Tijdens de coronacrisis heb ik organisaties begeleid bij het managen van crisis op het gebied van uitbraken en expertise opgebouwd rondom hygiëne en infectiepreventie”, vertelt Karen. “Ook nu begeleid ik nog weleens organisaties bij het goed inregelen van dit actuele thema.”

Het belang van een duidelijke structuur
Infectiepreventie kun je niet alleen. Hiervoor heb je alle mensen in je organisatie hard nodig. Want als één iemand zijn of haar handen niet goed wast, gaan bacteriën razendsnel hun eigen weg. Om dit onderwerp organisatiebreed uit te zetten en aandacht te geven, past een gedegen project- en overlegstructuur. Karen: “Bij Aqua Viva bestond een hygiëne en infectiepreventie commissie (HIP). Deze groep was echter te beperkt, we wilden meer disciplines hierbij betrekken. Daarom hebben we werksessies georganiseerd met medewerkers die directe zorg verlenen en teamleden van de facilitaire dienst. Zo hebben we infectiepreventie breder getrokken naar de hele organisatie.”

Beleid in de praktijk brengen
Wat vaak een zoektocht is voor organisaties, is het beleid in de praktijk brengen. Oftewel: van papier naar praktijk. Karen legt uit waarom dat ook hier nodig was: “Het beleid stond, maar het was niet overal bekend en er werd niet mee gewerkt. Hiervoor hebben we ‘HIP-aandachtsvelders’ aangewezen. Dit zijn medewerkers met verschillende functies uit de hele organisatie. Samen met hen zijn we aan de slag gegaan met het in de praktijk brengen van de nieuwe procedures rondom infectiepreventie. Dit begon met bewustwording creëren over persoonlijke hygiëne. Denk aan posters en korte video’s. Ook deelden we een gerichte aanpak waarmee medewerkers in de praktijk aan de slag konden. We wilden dat medewerkers elkaar, op een leuke manier, gingen aanspreken op het gedrag. Vervolgens bespraken we tijdens de werksessies ervaringsverhalen, inzichten vanuit de werkvloer en was er tijd om te reflecteren, zodat we waar nodig konden bijstellen.”

Toekomstbestendig programma
Vaak is er tijdens een project even aandacht voor een bepaald thema, en daarna ebt dit weer weg. Maar in dit geval is het belangrijk dat er blijvende aandacht voor is. Iedere dag opnieuw. Daarom is er een duidelijke en permanente structuur opgezet met overlegmomenten. Ook is in teamoverleggen ‘Hygiëne Infectie Preventie’ een vast onderwerp op de agenda. In de HIP-commissie zijn de belangrijkste HIP-thema’s voor 2023 bepaald. Deze thema’s zijn vastgesteld op basis van de audit en de input uit de werksessies. De HIP-commissie bespreekt en verdiept de themapunten, stelt beleid op en ontwikkelt tools ter ondersteuning van de praktijk. “Dat helpt bij het creëren van een gezamenlijk gevoel van urgentie en commitment: ‘Zo doen we het hier, zo werken we met elkaar aan kwaliteit.’ Dat is belangrijk, want als er geen infectieziekte heerst, dan zie je niet terug of processen toegepast worden of niet. Dan is er minder motivatie. Het belang en nut moet je daarom blijven herhalen en elkaar erop blijven aanspreken vanuit dat gemeenschappelijke beeld. En naar elkaar luisteren en vragen wat de ander nodig heeft. Dat is net zo belangrijk”, sluit Karen af. 

Meer weten over dit project of benieuwd naar de ervaringen van Aqua Viva-medewerkers? 
Lees dan dit interview. Eens sparren over dit onderwerp?
Neem dan contact op met Karen Achterberg @ka@collegamento.nl | T: 06-55800464
 

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!