#
photo
  • Opdrachtgever

    Het Laar
  • Opdracht

    Het Laar was in voorbereiding op de uitbreiding van haar vastgoedportefeuille (bestaande uit de locaties Laarzicht, Laarakker en Laarhoven) met een geheel nieuwe locatie, namelijk Laarstede. Een woonzorggebouw met 67 privéappartementen voor mensen met een vorm van dementie. Het doel van Laarstede is om een aangename woon- en leefomgeving te bieden aan bewoners en hun naasten en een aangename werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers. Terwijl Laarstede gebouwd werd, moest er een flinke puzzel gelegd worden. Welke bewoners verhuizen naar Laarstede en welke medewerkers en vrijwilligers gaan met hen mee?
Het Laar

Succesvol nieuwbouwproject voor Woonzorgaanbieder Het Laar in Tilburg

Wie Het Laar binnenstapt, zal in eerste instantie niet zien dat het een woonzorgcentrum is. Het heeft namelijk de luxe uitstraling van een hotel. Sfeervol, bruisend en verzorgd. Het Laar heeft verschillende woonzorglocaties bestemd voor bewoners met uiteenlopende zorgvragen: van een lichte steun in de rug tot en met intensieve zorg en behandeling. Iedere locatie is afgestemd op een andere zorgvraag, om zo de best mogelijke zorg aan bewoners te kunnen bieden. 

Het vraagstuk
Het Laar was in voorbereiding op de uitbreiding van haar vastgoedportefeuille (bestaande uit de locaties Laarzicht, Laarakker en Laarhoven) met een geheel nieuwe locatie, namelijk Laarstede. Een woonzorggebouw met 67 privéappartementen voor mensen met een vorm van dementie. Het doel van Laarstede is om een aangename woon- en leefomgeving te bieden aan bewoners en hun naasten en een aangename werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers. Terwijl Laarstede gebouwd werd, moest er een flinke puzzel gelegd worden. Welke bewoners verhuizen naar Laarstede en welke medewerkers en vrijwilligers gaan met hen mee? Want een vertrouwd gezicht is voor de meeste bewoners van groot belang. Er moest zorgvuldig gekeken worden welke bewoners van één van de andere locaties van Het Laar in aanmerking kwamen voor de nieuwe appartementen. Vervolgens werden mensen op de wachtlijst en mensen van buiten benaderd voor de nog niet toebedeelde appartementen. De uitbreiding had ook tot gevolg dat er nieuwe medewerkers moesten worden gecontracteerd, passend bij de missie en kernwaarden van Het Laar. Medewerkers die gemotiveerd zijn om op de vertrouwde Laarwijze in de bestaande woonzorglocaties of op een vernieuwende wijze in Laarstede invulling te geven aan wonen en zorg voor ouderen. Een uitdaging waarbij de sectoren Wonen en Zorg meer moesten samenwerken dan ooit tevoren. Voor dit project was een projectleider nodig die het proces in goede banen kon leiden. Amber mocht met deze uitdaging aan de slag.

De aanpak
De medewerkers en vrijwilligers van Het Laar zijn steengoed in wat ze doen. Projectmatig werken is echter niet hun kernkwaliteit en dus voor velen onbekend terrein. Er is veel expertise in huis, maar ieder op een eigen vakgebied. Het was belangrijk om deze vakgebieden en de sectoren Wonen en Zorg horizontaal met elkaar te verbinden. Als verbindende factor zorgde Amber ervoor dat iedereen op het juiste moment betrokken werd, wist wat er speelde en deed wat er nodig was. Het project begon breed uitgezet, zodat iedereen input kon leveren. Dit zorgde voor draagvlak en enthousiasme onder de medewerkers en vrijwilligers. In de eindfase was er meer samenhang, focus en daadkracht nodig en heeft Amber een nieuwe, sterk vereenvoudigde projectstructuur geïntroduceerd. Het effect – meer overzicht en horizontale verbinding – was al snel merkbaar. Dit werd positief ontvangen. Zo kon de organisatie snel schakelen toen dit nodig was in de cruciale laatste maanden voor ingebruikname van Laarstede.  

De verbetering
Na 14 maanden projectleiderschap staat er een prachtig gebouw, zijn alle appartementen aan bewoners toegewezen en werkt er een fantastisch team met medewerkers en vrijwilligers. De verhuizing is succesvol afgerond en de enorme puzzel is goed gelegd. Medewerkers en vrijwilligers van Het Laar konden in persoonlijke interessegesprekken aangeven of ze op hun oorspronkelijke werkplek wilden blijven, of dat ze in het nieuwe Laarstede wilden gaan werken. Bewoners uit de bestaande gebouwen met de juiste indicatie voor Laarstede werden waar beter passend, aangemoedigd om naar de nieuwe woonzorglocatie te verhuizen. Het managementteam heeft tijdens het project overzicht kunnen houden, inzicht gekregen in de (tussentijdse) resultaten en kunnen vertrouwen op een heldere projectplanning. Door de mensgerichte aanpak tijdens dit gehele proces voelden medewerkers en vrijwilligers zich gezien en gehoord. Dit heeft veel tevredenheid en draagvlak opgeleverd!

De samenwerking
De samenwerking tussen Amber en Het Laar was een goede combinatie, want Amber legt snel contact, maakt verbinding en is resultaatgericht. Hierbij verliest zij het menselijke aspect geen seconde uit het oog. Zelf kijkt Amber met een goed gevoel terug op deze opdracht. Toen de eerste steen werd gelegd stapte ze als projectleider in en nu Laarstede bewoond is en mee wordt genomen in de reguliere bedrijfsvoering, kan ze met een gerust hart afscheid nemen. Een succesvol project. Een prachtig gebouw. Een trotse organisatie. Amber heeft hier haar bijdrage aan mogen leveren, verbinding gemaakt met iedereen in de organisatie en voor een heldere projectstructuur en planning gezorgd. Een succesvolle resultaat- én mensgerichte aanpak dus! 

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!