#
photo
leren en ontwikkelen

Discover

Discover, haal het beste uit jouw mensen, teams en organisatie

Wat hebben mensen uit jouw organisatie in hun mars? Wat zijn de gedragsstijlen, drijfveren en talenten? En welke dynamiek geeft dat binnen een team? Door dit gehele plaatje eens goed te bekijken, haal je het beste uit mensen. Én kun je op basis van een goed fundament keuzes maken voor de toekomst. Dit doen wij met DISCOVER. Deze potentieel analyse is de manier om in te zetten op individuele of collectieve ontwikkeling, op organisatie-, team- en individueel niveau.

DISCOVER is een belangrijk fundament voor Collegamento en de Leer- & Ontwikkelacademie:
•    ontwikkeling van individu, team of organisatie die aansluit bij ambitie
•    geïntegreerde benadering: aandacht voor gedragsstijlen, drijfveren en talenten
•    integrale visie op mensen én hun context 
•    goed fundament om toekomstgerichte keuzes te maken 

Daarbij hebben we altijd oog voor de context. Want, waar een persoon of team in de ene situatie heel effectief kan zijn, kan dat in een andere totaal anders liggen. 

Organisatieniveau
Op organisatieniveau maakt DISCOVER de cultuur inzichtelijk. We koppelen de dominante gedragsstijlen, drijfveren en denkpatronen aan positieve cultuurtyperingen. Vervolgens brengen we de kracht en de valkuilen van die typeringen in beeld, zodat we de cultuur hanteerbaar kunnen maken.

Teamniveau
Op teamniveau geeft DISCOVER een beeld van de te verwachten dynamiek op het gebied van samenwerking en leiderschap. En het geeft handvatten hoe een team omgaat met opdrachten, uitdagingen en conflicten. Ook wordt duidelijk of teams divers, samenhangend en ‘close’ genoeg zijn. Zo kunnen we de kwaliteiten van teamleden optimaal benutten en beter anticiperen op risico’s.

Individueel niveau
Op individueel niveau laat DISCOVER zien of iemands gedragsstijl past bij de (al dan niet nieuwe) rol die hij of zij binnen de organisatie invult. We krijgen een goede indruk van drijfveren en ambities, en in hoeverre deze op elkaar aansluiten. Ook ontdekken we specifieke talenten en blinde vlekken die van invloed kunnen zijn op het invullen van de gevraagde rol. Op grond van dit alles kan DISCOVER ook een uitstekende eerste stap zijn op weg naar een individueel ontwikkeltraject.

Katalysator voor samenwerking
DISCOVER profielen kunnen waardevol zijn als katalysator voor betere samenwerking binnen een team, tussen leidinggevende en medewerker of tussen verschillende lagen in de organisatie. De vraagstelling kan bijvoorbeeld gaan over de match tussen individuen binnen een systeem. Het samenspel tussen verschillende lagen maken we graag inzichtelijk. Wat is de kracht van het MT? Hoe passen de stijlen van de teamleiders daarbij? Waarom begrijpen directie en teammanagers elkaar niet? Gegarandeerd interessant en waardevol.

Gericht op ontwikkeling
Met DISCOVER geven wij geen momentopname. Het is ook geen ‘geschikt/ongeschikt’-test. We kijken niet alleen hoe het er vandaag uitziet en wat binnen de bestaande context haalbaar is, maar ook hoe je van daaruit direct kunt doorschakelen naar de toekomst. Hierna kun je gefundeerde keuzes maken, waarbij je zicht hebt op de consequenties van de keuze. Én weet je hoe je hiermee effectief kunt omgaan. Resultaat: ontwikkeling die aansluit bij jouw ambities en doelen.

Onze trajecten onderscheiden zich door:
●    Wij stellen ons op als partner in leren en ontwikkelen;
●    De trajecten sluiten altijd aan op actuele vraagstukken of uitdagingen van organisaties of personen in het publieke domein; we kennen de ‘taal’ van de sector;
●    Wij hanteren praktijktheorie: handvatten die werken in de praktijk en die wij zelf ook succesvol inzetten bij onze adviesopdrachten;
●    Hanteerbaar maken van ingewikkelde en complexe opgaven;
●    Gebruik van bewezen werkende aanpakken die los staan van ‘hypes’;
●    De trajecten zijn op elkaar afgestemd zodat ze elkaar versterken binnen en tussen de leer- en ontwikkellijnen;
●    Het train-de-trainer-principe (bij incompany-trajecten); gericht op duurzame effecten voor de deelnemer én de organisatie


 

image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
Meer weten over Discover?

Kom vrijblijvend in contact met Jeanette Veenhuizen