#
photo
leren en ontwikkelen

Leiderschaps- en cultuurontwikkeling

Leidinggevenden in het publiek domein moeten voortdurend keuzes maken. Hun belangrijkste opgave is om dagelijks schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen hanteerbaar te maken. Er zijn veel ambities, doelen en resultaten en vaak maar schaars beschikbare middelen. Er is discrepantie tussen binnen en buiten, tussen individu en organisatie. Het is een ingewikkeld spel met een veelheid aan spelers en spelregels. De naam van dit spel: Leiderschap. 

Wij zien leiderschap als een vak wat vraagt om veel professionaliteit van de leidinggevenden. Aandacht voor het vak, zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfsturing zijn belangrijke elementen van leiderschap. Daarnaast gaat het om het leiderschap zo in te zetten dat dit past bij de uitdaging waar de organisatie, het team en/of een persoon voor staat. De vraag is dan of ik:
•    moet gaan inspireren (het richting en betekenis geven en verbinden van kwaliteiten en passie van mensen aan de ambities en doelen van de organisatie)?
•    moet gaan leidinggeven (het actief sturen op gewenst/ongewenst gedrag)?
•    moet gaan managen (het faciliteren van - en grip houden op het proces om te komen tot de gewenste resultaten)?

Wij merken dat leiderschap lang niet altijd als vak wordt gezien en dat er regelmatig vanuit tijdelijke trends/hypes invulling wordt gegeven aan leiderschap. Wij hanteren leiderschap als vak en niet als trend. Wij helpen je graag om je verder te ontwikkelen in het vak.

Onze ontwikkeltrajecten onderscheiden zich door:
●    Wij stellen ons op als partner in leren en ontwikkelen;
●    De trajecten sluiten altijd aan op actuele vraagstukken of uitdagingen van organisaties of personen in het publieke domein; we kennen de ‘taal’ van de sector;
●    Wij hanteren praktijktheorie: handvatten die werken in de praktijk en die wij zelf ook succesvol inzetten bij onze adviesopdrachten;
●    Hanteerbaar maken van ingewikkelde en complexe opgaven;
●    Gebruik van bewezen werkende aanpakken die los staan van ‘hypes’;
●    De trajecten zijn op elkaar afgestemd zodat ze elkaar versterken binnen en tussen de leer- en ontwikkellijnen;
●    Het train-de-trainer-principe (bij incompany-trajecten); gericht op duurzame effecten voor de deelnemer én de organisatie
 

image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
Meer weten over Leiderschaps-en cultuurontwikkeling?

Kom vrijblijvend in contact met Frank Hermsen