Annette de Ruiter adviseur bij Collegamento

Annette de Ruiter

Annette is een adviseur met een scherp oog voor de klant. Ze is expert in het realiseren van een gezamenlijk resultaat bij uiteenlopende belangen. Haar analytisch vermogen helpt om de complexe werkelijkheid te ordenen en in de kern te duiden. Ze is gedreven, werkt met veel energie, is oplossings- en resultaatgericht en altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden.
Annette heeft de opleiding ergotherapie afgerond en de Master of Health Administration aan de Tias Nimbas Businessschool gevolgd. Ze heeft als professional in verschillende sectoren in de zorg gewerkt en als manager in de kinderpsychiatrie in Amsterdam. De laatste jaren werkte ze als zorginkoper en senior projectmanager Innovatie bij Zilveren Kruis.
Annette spreekt de taal van financiers, bestuurders, professionals en cliƫnten waardoor ze die werelden bij elkaar kan brengen. Daarnaast is ze gewend om te werken in een politiek krachtenveld waardoor het voor haar vanzelfsprekend is om op creatieve wijze een nieuwe aanpak vorm te geven en te implementeren.

Annette over keuzes maken:
Keuzes maken is voor mij het goed doorleven van de consequenties van de keuzes en bewust afscheid nemen waar je niet voor kiest. Dit helpt om bij stagnatie of teleurstelling koersvast te blijven en op basis van de gemaakte keuzes te zoeken naar alternatieven om hetzelfde resultaat te bereiken.


Artikelen van Annette de Ruiter

Collegamento gaat samen met V&VN aan de slag met de uitrol van intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen

Zorggebruik van mensen met dementie in beeld

Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg

Start leergemeenschap dementie op jonge leeftijd in Noord Nederland