Frank Hermsen partner bij Collegamento

Frank Hermsen

Frank ondersteunt bestuurders, directies en managementteams bij het bereiken van hun ambities, doelen en resultaten en de daarvoor benodigde organisatieontwikkeling of verandering. Hij geeft inzicht in de mogelijke scenario’s en ondersteunt bij de uitvoering daarvan. Onder het motto ‘wat op papier staat is niet zo interessant, wat je er mee doet wel’ zorgt hij ervoor dat datgene wat bedacht is in de praktijk ook gaat werken − en blijft werken. In zijn opdrachten is Frank eveneens vaak betrokken bij het professionaliseren van leidinggevenden, medewerkers en teams.

Frank is een adviseur die in een eerder leven veel managementervaring heeft opgedaan. Na zijn studie gaf hij bij de politie in Amsterdam leiding aan diverse onderdelen van de organisatie en verzorgde hij de opzet en uitvoering van grootschalige projecten en programma’s. In 2001 trad Frank in dienst bij Twynstra Gudde. Daar werkte hij als adviseur en manager van de unit lokale overheden, tot hij in 2005 als medeoprichter aan de wieg stond van Collegamento.

Frank over keuzes maken met Collegamento
“Keuzes maken is voor mij dat leidinggevenden en professionals bij het maken van keuzes zicht hebben op de consequenties, in de volle breedte van de context waarin zij werken. Maar ook dat ze de consequenties van hun keuze(s) accepteren en hanteren. Ik help bij het zichtbaar maken van die consequenties, maar ook bij hoe ze in de praktijk zijn te hanteren.”


Artikelen van Frank Hermsen

Leiderschap als hefboom voor succes

Wij geloven niet in zelfsturing

Het effect van in de spiegel kijken