#

Privacy verklaring

Privacyverklaring Collegamento Advies B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Collegamento Advies B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Collegamento Advies B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Collegamento Advies B.V. verstrekt. Collegamento Advies B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

 

WAAROM COLLEGAMENTO ADVIES B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Collegamento Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Collegamento Advies B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit advies werkzaamheden en coaching.

 

HOE LANG COLLEGAMENTO ADVIES B.V. GEGEVENS BEWAART

Collegamento Advies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Collegamento Advies B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Collegamento Advies B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Collegamento Advies B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Collegamento Advies B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Collegamento Advies B.V. heeft hier geen invloed op. Collegamento Advies B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cf@collegamento.nl. Collegamento Advies B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Collegamento Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Collegamento Advies B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Collegamento Advies B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Collegamento Advies B.V. op via info@collegamento.nl. www.collegamento.nl is een website van Collegamento Advies B.V.

 

Collegamento Advies B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Hoofdstraat 41a , 3971 KB  Driebergen-Rijsenburg

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32108404

Telefoon: 0318-657610

E-mailadres: info@collegamento.nl