#
photo
leren en ontwikkelen

Planmatig werken: ''Klussen en aanpakken''

Collegamento ervaart dat de opgaven in het publiek domein steeds complexer worden. Er wordt gezocht naar welke aanpak(ken) geschikt zijn om die toenemende complexiteit te kunnen hanteren. 

Er bestaat volgens ons geen “beste” aanpak. Onze ervaring is dat je eerst moet weten wat voor een “klus” je hebt te klaren voordat je een aanpak kunt kiezen. In de praktijk zien we vaak het omgekeerde, we kiezen een aanpak, en proberen de klus in die aanpak te stoppen. 

Daarnaast zien wij dat er steeds weer “nieuwe” aanpakken verschijnen die beloven dat dit DE aanpak is voor elke klus is. Wij geloven daar niet in, sterker nog, wij zien daar dagelijks de negatieve gevolgen van in de praktijk. Wij werken dan ook met aanpakken die trend “ongevoelig” zijn en horen bij een bepaald type klus. Dus niet alles “lean”, scrummen, watervallen en/of project- of programmatisch aanpakken. De klus bepaalt de aanpak! 

Onze ontwikkeltrajecten onderscheiden zich door:
●    Wij stellen ons op als partner in leren en ontwikkelen;
●    De trajecten sluiten altijd aan op actuele vraagstukken of uitdagingen van organisaties of personen in het publieke domein; we kennen de ‘taal’ van de sector;
●    Wij hanteren praktijktheorie: handvatten die werken in de praktijk en die wij zelf ook succesvol inzetten bij onze adviesopdrachten;
●    Hanteerbaar maken van ingewikkelde en complexe opgaven;
●    Gebruik van bewezen werkende aanpakken die los staan van ‘hypes’;
●    De trajecten zijn op elkaar afgestemd zodat ze elkaar versterken binnen en tussen de leer- en ontwikkellijnen;
●    Het train-de-trainer-principe (bij incompany-trajecten); gericht op duurzame effecten voor de deelnemer én de organisatie
 

1
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
Meer weten over planmatig werken?

Kom vrijblijvend in contact met Ivo Konings