#
photo
  • Opdrachtgever

    Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
  • Opdracht

    Het eerste project betrof het ontwikkelen van etalage informatie voor de wijkverpleging. Het tweede project ging om het ontwikkelen van een indicator ten behoeve van kwaliteit van leven. Dit betreft een PROM: Patient Reported Outcomes Measurement. Dit betekent dat de patiënt/cliënt een vragenlijst invult om de ervaren kwaliteit van leven in kaart te brengen als input voor interventies door het wijkverpleegkundig team. 

Patiëntenfederatie Nederland (PFN) behartigt de belangen van mensen die zorg ontvangen. Dit gaat om zorg vanuit verschillende sectoren zoals huisartsen, medisch specialistische zorg, verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Om de kwaliteit van de wijkverpleging te verbeteren, werkt Patiëntenfederatie Nederland samen met andere landelijke partijen aan twee projecten: het maken van een keuzehulp en het ontwikkelen van indicatoren. 
Om beide projecten in goede banen te leiden, was een ervaren projectleider nodig. Annette de Ruiter van Collegamento heeft in opdracht van PFN deze rol op zich genomen.

Waarom koos PFN voor Collegamento?
Bij deze opdracht stond samenwerken centraal. Wat is nodig om samen te werken met partijen die potentieel dezelfde ambitie, maar verschillende belangen hebben? Op welke manieren kun je het proces vormgeven en zorgen voor een effectieve beïnvloeding? Dankzij de ervaring van Annette op het gebied van (domein overstijgend) samenwerken was zij de juiste match met deze opdracht van Patiëntenfederatie Nederland. Ze is gewend om met veel verschillende partijen en sectoren samen te werken en op dat snijvlak projecten te begeleiden.

De vraagstukken
Het eerste project betrof het ontwikkelen van etalage informatie voor de wijkverpleging. Dat is feitelijke informatie over instellingen en ZZP’ers die wijkverpleging bieden, zoals gegevens over naam, adres en woonplaats, specialismen, faciliteiten, kosten en wachttijd. Doel was om deze informatie beschikbaar te stellen via een keuzehulp. Cliënten die wijkverpleging nodig hebben, kunnen via deze keuzehulp op zoek naar zorgaanbieders die wijkverpleging leveren. 
Het tweede project ging om het ontwikkelen van een indicator ten behoeve van kwaliteit van leven. Dit betreft een PROM: Patient Reported Outcomes Measurement. Dit betekent dat de patiënt/cliënt een vragenlijst invult om de ervaren kwaliteit van leven in kaart te brengen als input voor interventies door het wijkverpleegkundig team. 

Betrokken partijen
Beide projecten zijn gefaciliteerd door het ministerie van VWS. Het doel was om de kwaliteit van zorg door de wijkverpleging en de transparantie te verbeteren. Deze ambitie loog er niet om want in Nederland zijn ongeveer 10.000 wijkverpleegkundigen actief. Zij zijn vaak in dienst van een zorgorganisatie, maar er zijn ook steeds meer wijkverpleegkundigen die als zelfstandige (ZZP) werkzaam zijn. De beroepsvereniging voor Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN) behartigt de belangen van de wijkverpleegkundigen in Nederland en zij zijn dus een belangrijke partij. Maar ook andere landelijke partijen hadden een rol in (één van) beide projecten. Naast PFN en V&VN waren dit: Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Actiz en Zorgthuis.nl (brancheverenigingen van zorgorganisaties), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut. Voor Patiëntenfederatie Nederland is het van groot belang om steeds het patiëntperspectief in te brengen en te borgen en proactief bij te dragen aan het behalen van de doelen. 

De aanpak
Bij de start van beide projecten is door Annette het speelveld in kaart gebracht met de ambities, belangen en gewenste invloed van de belangrijkste spelers. Gedurende de doorlooptijd is continu afgewogen welke interventies nodig zijn om (tussentijdse) resultaten te behalen en zijn voortdurend  kansen en risico’s afgewogen, die dit met zich meebrengt. 
De rol van Annette was om regie te nemen op het proces: van het schrijven van een projectplan tot het, binnen budget, realiseren van de doelstellingen. 


De werkwijze
Heel scherp het doel voor ogen hebben én houden. Waar willen we naar toe met elkaar? Welke belofte hebben we gedaan? Rekening houdend met alle belangen ten einde voortgang in het project te behouden. Maar aan de andere kant is Annette ook heel praktisch aan de slag gaan. Overleg met verschillende landelijke partijen, ervoor zorgen dat mensen de juiste stukken ontvangen, waarborgen dat de juiste vragen, dilemma’s en issues op tafel komen. Annette heeft daarbij extra voelsprieten en heeft snel in de gaten waar mogelijk hobbels op de weg liggen. En wat er dus tussentijds moet gebeuren om die hobbels weg te nemen om zo de kans op escalatie te minimaliseren. Van begripvolle gesprekspartner tot kritische meedenker en sparringpartner. Hierbij investeert Annette in het opbouwen van persoonlijke relaties en vertrouwen. 

De resultaten tot nu toe
Beide projecten kenden veel dynamiek omdat de belangen soms ver uit elkaar liepen. Met respect voor ieders belang is continu afgewogen welke interventies helpend zijn om te komen tot een effectieve samenwerking en daarmee tot het realiseren van de doelstellingen. 
Inmiddels is in december 2023 de eerste versie van de keuzehulp wijkverpleging opgeleverd en is de verwachting dat in de loop van 2023 duidelijk wordt of het mogelijk is om te gaan werken met een PROM kwaliteit van leven in de wijkverpleging. 

Ben je benieuwd naar wat Annette de Ruiter als procescoördinator voor jouw organisatie kan betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op!

Terug naar overzicht
image

TERUGBELVERZOEK

Of ga naar contactformulier
photo
WIL JE ADVIES?

Kom vrijblijvend in contact met een van onze adviseurs!